Ustalenie ojcostwa

Badanie pokrewieństwa czyli test na ojcostwo jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozwalającą na ustalenie ojcostwa. Nasze testy DNA polegają na ostatecznym ustaleniu czy poddany badaniu mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka, czy też nie. Wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny.


Dowiedz się wiecej

TEST NA POKREWIEŃSTWO – PEŁNA DYSKRECJA

Centrum Badań DNA wykonuje testy pozwalające na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych. Materiał do testu na ojcostwo można wykonać samodzielnie w domu. Po dokonaniu zamówienia na test wysyłamy do Państwa pocztą zestawy do samodzielnego pobrania materiału wraz z instrukcją pobrania. 

Materiałem do badania jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Dzięki specjalnie opracowanym Zestawom Testowym pobranie materiału genetycznego do badań w kierunku ustalenia ojcostwa staje się bezbolesne i bezstresowe. Zestawy umożliwiają bezinwazyjne pobranie materiału genetycznego nawet u noworodka bez konieczności udawania się do laboratorium.

W przypadku, gdy ustalenie ojcostwa na podstawie wymazu nie jest możliwe – można wykonać test na ojcostwo z mikrośladów (guma do żucia, włosy, chusteczki, szczoteczka do zębów).

Test na ojcostwo wykonywany w Centrum Badań DNA to 100% dyskrecji i absolutnie pewny wynik. Posiadamy duży wybór badań – testy na ojcostwo prywatne, jak i testy umożliwiające ustalenie ojcostwa w drodze procesu sądowego.

Po otrzymaniu od Państwa wymazówek, próbki są kodowane i przekazywane do laboratorium. W pierwszym etapie analizy przeprowadzana jest izolacja DNA z dostarczonych materiałów biologicznych: wymazówek, lub innych śladów, następnie DNA jest oczyszczany i w ten sposób właściwie przygotowywany do analizy molekularno-genetycznej.

Przy użyciu techniki PCR (polymerase chain reaction) powielany jest materiał genetyczny w wybranych odcinkach, w których zlokalizowane są markery DNA wykorzystywane w badaniach w kierunku ojcostwa. Metoda ta pozwala uzyskać dużą ilość DNA do analizy nawet ze śladowych ilości materiału wyjściowego.

Końcowym etapem jest analiza genotypów badanych osób z wykorzystaniem automatycznego sekwenatora, jest to urządzenie które umożliwia rozdzielenie poszczególnych markerów DNA w procesie zwanym elektroforezą. Otrzymane wyniki są następnie porównywane ze sobą.

Po przeprowadzeniu badań sporządzana jest pełna ekspertyza z wyjaśnieniem wyników badań w przystępny dla Państwa sposób.

PROCEDURA BADAŃ

Pracownicy Centrum Badań DNA wiedzą jak ważne są dla Państwa badania w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa. Dlatego też dokładają wszelkich starań, aby móc zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług.

Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami opracowanymi w najdrobniejszych szczegółach z wykorzystaniem najnowszej klasy sprzętu laboratoryjnego.

W naszej ofercie znajdą Państwo następujące testy diagnostyczne:


father-656734_1920

Test na ojcostwo

Badanie pokrewieństwa dla 2 osób (dziecko, domniemany ojciec)

Ojciec

Test na ojcostwo rozszerzony

Badanie pokrewieństwa dla 3 osób

Ojciec

Test na ojcostwo rozszerzony (na podstawie mikrośladów)

Badanie pokrewieństwa dla 3 osób

Materiał: mikroślady np. ślady krwi, włosy z cebulkami, nasienie, ślina, niedopałki papierosów, szczoteczka do zębów, biała guma do żucia


probówka

Profil genetyczny dla 1 osoby

Ustalenie profilu genetycznego 1 osoby

mikroskop

Badanie mikrośladów

Badanie wykonywane gdy nie ma możliwości pobrania wymazu: krew, włosy z cebulkami, nasienie, ślina, niedopałki papierosów, szczoteczka do zębów

Identyfikacja płci martwego płodu

Identyfikacja płci martwego płodu

Badanie płci po poronieniu wykonuje się wtedy, gdy płeć nie mogła zostać ustalona w szpitalu

oraz inne…


Sprawdź pełną ofertę

FAQ

Na czym polega test na ojcostwo?
Jaki materiał jest potrzebny do ustalenia ojcostwa?
Czy test na ojcostwo daje pewne wyniki?
Czy przy ustaleniu ojcostwa jest konieczna obecnośc matki?
Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?
Czy analiza DNA w kierunku ustalenia ojcostwa przeprowadzana jest w Centrum Badań DNA w Poznaniu?
Jak długo trzeba czekać na wyniki testu na ojcostwo?
Na czym polega test na ojcostwo?

Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca, przy wykorzystaniu zmienności w niekodujących fragmentach genu. Pozwala to na określenie stopnia pokrewieństwa między nimi i wykazanie, czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.

Jaki materiał jest potrzebny do ustalenia ojcostwa?

Standardowym źródłem materiału do badań w kierunku ustalenia ojcostwa jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Pobranie wymazu jest nieinwazyjne i bezbolesne, z powodzeniem może być przeprowadzone nawet u noworodków. Innym standardowym źródłem materiału jest krew EDTA.

Test na ojcostwo można również przeprowadzić na podstawie tzw. mikrośladów, z których można wyizolować DNA np. krew, włosy z cebulkami, ślina, niedopałki papierosów i inne.

Czy test na ojcostwo daje pewne wyniki?

 

Test na ojcostwo jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji spornego ojcostwa. Pozwala potwierdzić ojcostwo w 99,9999% lub wykluczyć je w 100%.

Badania genetyczne są niepodważalnym dowodem w sprawach o ustalenie ojcostwa.

Czy przy ustaleniu ojcostwa jest konieczna obecnośc matki?

Nie. Test na ojcostwo może być z powodzeniem przeprowadzony bez udziału matki dziecka. Istnieją przypadki, kiedy obecność matki w badaniach do celów prywatnych jest niezbędna: w momencie, kiedy rozpatruje się ojcostwo dwóch blisko spokrewnionych ze sobą mężczyzn, oraz w rzadkich sytuacjach, gdy u dziecka wystąpi mutacja DNA.

Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?

Nie. Tylko wyniki badań zleconych przez sądy mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Konieczne wówczas jest osobiste stawiennictwo się matki, dziecka i domniemanego ojca oraz protokolarne pobranie próbek do badań w obecności Komisji składającej się z trzech osób. Na pobranie należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem – w przypadku osób dorosłych oraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia, książeczką zdrowia, paszportem lub innym dowodem tożsamości w przypadku dzieci.

Czy analiza DNA w kierunku ustalenia ojcostwa przeprowadzana jest w Centrum Badań DNA w Poznaniu?

Tak. Wszystkie analizy prowadzone są przez specjalistów z Centrum Badań DNA w Poznaniu.

Nie wysyłamy próbek za granicę, ani do innych ośrodków badawczych.

Jak długo trzeba czekać na wyniki testu na ojcostwo?

Wymaz z policzka lub krew EDTA: standardowo 14 dni roboczych

W przypadku mikrośladów termin może ulec wydłużeniu

Badanie pokrewieństwa czyli test na ojcostwo jest obecnie najskuteczniejszą metodą pozwalającą na ustalenie ojcostwa. Nasze testy DNA polegają na ostatecznym ustaleniu czy poddany badaniu mężczyzna jest biologicznym ojcem dziecka, czy też nie. Wynik testu na ojcostwo jest pewny i jednoznaczny.

Centrum Badań DNA wykonuje testy pozwalające na ustalenie ojcostwa do celów prywatnych. Test na ojcostwo do celów prywatnych można wykonać samodzielnie w domu. Wysyłamy do Państwa pocztą zestawy do samodzielnego pobrania materiału do wykonania testu na ojcostwo. Materiałem do badania jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Zestawy umożliwiają bezinwazyjne pobranie materiału genetycznego nawet u noworodka bez konieczności udawania się do laboratorium.

W przypadku, gdy ustalenie ojcostwa na podstawie wymazu nie jest możliwe – można wykonać test na ojcostwo z mikrośladów (guma do żucia, włosy, chusteczki, szczoteczka do zębów).

Test na ojcostwo wykonywany w Centrum Badań DNA to 100% dyskrecji i absolutnie pewny wynik. Posiadamy duży wybór badań – testy na ojcostwo prywatne, jak i testy umożliwiające ustalenie ojcostwa w drodze procesu sądowego.

Dzięki specjalnie opracowanym Zestawom Testowym pobranie materiału genetycznego do badań w kierunku ustalenia ojcostwa staje się bezbolesne i bezstresowe. 

W ofercie znajdują się następujące badania:

Test na ojcostwo
Test na ojcostwo rozszerzony
Profil genetyczny dla 1 osoby
Profil genetyczny dla 1 osoby + porównanie z wcześniejszymi wynikami badań
Dodatkowa osoba do testu na ojcostwo
Badanie mikrośladów
Identyfikacja płci martwego płodu
 1. Na czym polega test na ojcostwo?
  Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca, przy wykorzystaniu zmienności w niekodujących fragmentach genu. Pozwala to na określenie stopnia pokrewieństwa między nimi i wykazanie, czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.
 2. Jaki materiał potrzebny jest do ustalenia ojcostwa?
  Standardowym źródłem materiału do badań w kierunku ustalenia ojcostwa jest wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka. Pobranie wymazu jest nieinwazyjne i bezbolesne, z powodzeniem może być przeprowadzone nawet u noworodków. Innym standardowym źródłem materiału jest krew EDTA.Test na ojcostwo można również przeprowadzić na podstawie tzw. mikrośladów, z których można wyizolować DNA np. krew, włosy z cebulkami, ślina, niedopałki papierosów i inne.
 3. Czy test na ojcostwo daje pewne wyniki?
  Test na ojcostwo jest bardzo skuteczną metodą weryfikacji spornego ojcostwa. Pozwala potwierdzić ojcostwo w 99,9999% lub wykluczyć je w 100%. Badania genetyczne są niepodważalnym dowodem w sprawach o ustalenie ojcostwa.
 4. Czy przy ustaleniu ojcostwa wymagana jest obecność matki dziecka?
  Nie. Test na ojcostwo może być z powodzeniem przeprowadzony bez udziału matki dziecka. Istnieją przypadki, kiedy obecność matki w badaniach do celów prywatnych jest niezbędna: w momencie, kiedy rozpatruje się ojcostwo dwóch blisko spokrewnionych ze sobą mężczyzn, oraz w rzadkich sytuacjach, gdy u dziecka wystąpi mutacja DNA.
 5. Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?
  Nie. Tylko wyniki badań zleconych przez sądy mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Konieczne wówczas jest osobiste stawiennictwo się matki, dziecka i domniemanego ojca oraz protokolarne pobranie próbek do badań w obecności Komisji składającej się z trzech osób. Na pobranie należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem – w przypadku osób dorosłych oraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia, książeczką zdrowia, paszportem lub innym dowodem tożsamości w przypadku dzieci.
 6. Czy analiza DNA w kierunku ustalenia ojcostwa przeprowadzana jest w Centrum Badań DNA w Poznaniu?
  Tak. Wszystkie analizy prowadzone są przez specjalistów z Centrum Badań DNA w Poznaniu. Nie wysyłamy próbek za granicę, ani do innych ośrodków badawczych.
 7. Jak długo trzeba czekać na wyniki testu na ojcostwo?
  • wymaz z policzka lub krew EDTA: standardowo 14 dni roboczych
  • w przypadku mikrośladów termin może ulec wydłużeniu