Rozszerzenie badań o dodatkowe 17 alleli chromosomu Y

Rozszerzenie dotyczy testów Standard, Express i Expert (2-3 osoby płci męskiej).

 

Materiał: wymaz z policzka, krew EDTA, mikroślady
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia


Twitter