Test na koronawirusa z Wuhan to szybki immunologiczny test działający w oparciu o technikę chromatografii. Przeznaczony jest do jakościowego wykrywania przeciwciał IgM/IgG wytwarzanych we krwi na skutek infekcji koronawirusem SARS-CoV-2.

 

Koronawirusy to wirusy RNA, szeroko rozpowszechnione wśród ludzi, innych ssaków i ptaków. Znanych jest siedem gatunków koronawirusów wywołujących choroby u ludzi.

Cztery z nich – 229E, OC43, NL63 i HKu1 są powszechnie występującymi wirusami i zwykle powodują przeziębienie u osób z prawidłową odpornością.

Trzy pozostałe szczepy – koronawirus (SARS-CoV), koronawirus (MERS-Cov) i nowy koronawirus (SARS-CoV-2) są pochodzenia odzwierzęcego i mogą prowadzić do wystąpienia ciężkich infekcji dolnych dróg oddechowych takich jak zapalenie zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli. Szczególnie narażone na powikłania są osoby z obniżoną odpornością, innymi  chorobami towarzyszącymi oraz osoby starsze.

Według najnowszych publikacji produkcja przeciwciał rozpoczyna się po ok. 7 dni dniach od ekspozycji na wirusa. Wyraźny wzrost przeciwciał IgM występuje po ok. 2 tygodniach od potencjalnego zakażenia. W tym czasie wytwarzane są przeciwciała w klasie IgG.

Poniższy wykres przedstawia czas powstawania przeciwciał po ekspzycji na wirusa SARS-CoV-2:

Zdjęcie

Źródło: https://twitter.com/trishgreenhalgh/status/1245975438176014336

Test służy do badania wstępnego (przesiewowego) co oznacza, że każdy wynik pozytywny powinien być potwierdzony alternatywną metodą.

Zasada działania testu:

Jest to jednoetapowy test immunochromatograficzny o przepływie bocznym. W teście wykorzystuje się anty-ludzkie przeciwciało lgM (linia testowa IgM), anty-ludzkie przeciwciało lgG (linia testowa lgG) i kozie anty-królicze przeciwciało IgG (linia kontrolna C).

Przeciwciała są unieruchomione na membranie nitrocelulozowej. Burgundowa koniugatowa podkładka zawiera sprzężone złoto koloidalne skoniungowane z rekombinowanymi antygenami SARS-CoV-2 (koniugaty SARS-CoV-2 i koniugaty królicze lgG-złoto).

Podczas przeprowadzania analizy próbka i bufor są dodawane do studzienki testowej. Jeśli w badanej próbce są obecne przeciwciała IgM i/lub IgG będą wiązać się z koniugatami SARS-CoV-2 tworząc kompleks antygen-przeciwciało. Powstały kompleks migruje przez membranę nitrocelulozową dzięki występowaniu sił kapilarnych. Kiedy roztwór osiągnie linię gdzie zostały immobilizowane przeciwciała (anty-ludzkiej IgM i / lub anty-ludzkie lgG) kompleks jest wiązany do przeciwciał i powstaje bordowy pasek, który jest potwierdzeniem reakcji wiązania. Brak barwnego paska w obszarze testowym oznacza brak reakcji wiązania kompleksu do immobilizowanych przeciwciał

Test zawiera kontrolę wewnętrzną (pasek C). Bordowy pasek powinien się pojawić niezależnie od wystąpienia innych pasków na teście i powstaje w wyniku powstania kompleksu koziego anty-króliczego przeciwciała IgG z koniugatem króliczego IgG ze złotem. Jeśli pasek testowy się nie pojawi, wynik testu jest nieprawidłowy i badany materiał powinien być przebadany ponownie z wykorzystaniem innego urządzenia.

Procedura wykonania testu:

 Ograniczenia:

 Czułość i specyficzność testu:

Test posiada certyfikat CE.

Do profesjonalnego użytku!

Publikacje:

https://www.nature.com/articles
https://twitter.com/trishgreenhalgh/status/1245975438176014336

preview