IPR testu genetycznego Centrum badań DNA – rak prostaty

Tytuł: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty” “nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-016/11-00” Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu prostaty. Niniejszy test opracowany zostały w Laboratoriach Centrum Badań DNA w ramach realizacji projektu 1.4-4.1 POIG pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-004/09. Realizacja projektu oraz uzyskanie praw własności przemysłowej

Czytaj więcej »

IPR testu genetycznego Centrum badań DNA

TYTUŁ: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego” “nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-015/11-00” Opis projektu:Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego. Niniejszy test opracowany zostały w Laboratoriach Centrum Badań DNA w ramach realizacji projektu 1.4-4.1 POIG pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-004/09. Realizacja projektu oraz uzyskanie praw własności

Czytaj więcej »

Genotypowanie układów HLA

Tytuł: Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest m.in. opracowanie wysokorozdzielczego testu na genotypowanie układów HLA w oparciu o technologię Sekwencjonowania Nowej Generacji NGS. Projekt realizowany we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytut Reumatologii im. Prof. Dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie. Prace B+R odbywają się w Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz

Czytaj więcej »

Diagnostyka prenatalna

Tytuł: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej  w oparciu o technologię NGS. Opis projektu: Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest: – opracowanie innowacyjnej metodyki bezinwazyjnego izolowania i sekwencjonowania pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA) z krwi matki oraz – stworzenie kompleksowego testu identyfikującego aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne DNA płodu w oparciu o technologię NGS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorstwem Genomix sp. z o.o. oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, tj. Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.

Czytaj więcej »

BIO-TECH TRANSFER

Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A. Celem realizacji projektu byłowsparcie procesu transferu technologii i komercjalizacji wyników B+R. Realizując projekt „Bio-Tech Transfer. Staże i szkolenia biotechnologiczne w INNO-GENE S.A.” organizuowaliśmy dwutygodniowe cykle zajęć z zakresu komercjalizacji przedsięwzięć biotechnologicznych. Uczestnicy projektu otrzymali u nas wsparcie w postaci 5 szkoleń z zakresu komercjalizacji wyników prac B+R w formie biotechnologicznej spółki spin-off. – Metody oceny potencjału komercyjnego i zasady oceny ekonomicznej wartości innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,– Wybór drogi komercjalizacji wyników prac B+R w sektorze biotechnologii i zasady budowania strategii komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,– Zarządzanie własnością intelektualną i problemy prawnych komercjalizacji innowacyjnego przedsięwzięcia biotechnologicznego,– Zagadnienia

Czytaj więcej »

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy Dzięki realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy”, W ramach realizacji projektu Laboratorium CBDNA zostało częściowo zautomatyzowane poprzez zakup stacji roboczych do wykonywania badań genetycznych. Centrum Badań DNA od października 2011 roku świadczy usługę diagnostyczną służącą badaniu predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty. Pozyskana dotacja pozwoliła na wyposażenie Laboratorium w innowacyjną technologię mikromacierzy i powstała w Centrum Badań DNA pierwsza w Polsce Pracownia Mikromacierzy

Czytaj więcej »