Pracownicy Centrum Badań DNA wiedzą jak ważne są dla Państwa badania w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa. Dlatego też dokładają wszelkich starań, aby móc zagwarantować Państwu najwyższą jakość usług. 

Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi procedurami opracowanymi w najdrobniejszych szczegółach z wykorzystaniem najnowszej klasy sprzętu laboratoryjnego.

Po otrzymaniu od Państwa wymazówek, próbki są kodowane i przekazywane do badań dwóm niezależnym zespołom genetyków. Eksperci przystępują do kolejnych etapów badań.

W pierwszej kolejności izolują DNA z dostarczonych przez Państwa materiałów biologicznych: wymazówek, lub innych śladów, następnie DNA jest oczyszczany i w ten sposób właściwie przygotowywany do analizy molekularno-genetycznej.

Przy użyciu techniki PCR (polymerase chain reaction) powielany jest materiał genetyczny w wybranych odcinkach, w których zlokalizowane są markery DNA wykorzystywane w badaniach w kierunku ojcostwa. Metoda ta pozwala uzyskać dużą ilość DNA do analizy nawet ze śladowych ilości materiału wyjściowego.

Końcowym etapem jest analiza genotypów badanych osób z wykorzystaniem automatycznego sekwenatora, jest to urządzenie które umożliwia rozdzielenie poszczególnych markerów DNA w procesie zwanym elektroforezą. Otrzymane wyniki są następnie porównywane ze sobą.

Po przeprowadzeniu badań sporządzana jest pełna ekspertyza z wyjaśnieniem wyników badań w przystępny dla Państwa sposób.