7 kwietnia 2022

W dniu 1 kwietnia br. Walne Zgromadzenie wspólników CBDNA podjęło decyzje o odwołaniu Pana Mariusza Hermana z funkcji członka Zarządu i zakończeniu z nim współpracy. Dziękujemy za wspólny czas w naszym zespole i życzymy dalszego rozwoju kariery.