Test polega na wykrywaniu obecności DNA bakterii Yersinia enterocolitica, będącej czynnikiem etiologicznym zakaźnej choroby bakteryjnej zwanej: Jersiniozą. Pałeczki Yersinia wnikając do organizmu drogą doustną namnażają się w świetle przewodu pokarmowego przylegając do powierzchni błony śluzowej jelita cienkiego.

Następnie na drodze endocytozy mogą przedostać się do zrębu błony śluzowej i dalej aż do węzłów chłonnych. W zależności od stanu odporności gospodarza oraz zjadliwości szczepu może dojść do rozprzestrzenienia się ich do układu krwionośnego wywołując m.in. zapalenie węzłów chłonnych, zapalenie wsierdzia, posocznicę, zakażenie skóry, rumień guzowaty, reaktywne zapalenie stawów, zapalenie tarczycy czy mięśnia sercowego.

Choroba dotyka przede wszystkim dzieci, a do najczęstszych jej objawów należą: gorączka, bóle brzucha, biegunka (często krwawa). Pojawiają się one zwykle między 4 a 7 dniem od zakażenia i mogą trwać od 1 do 3 tygodni bądź dłużej. Y. enterocolitica jest zaliczana do najczęściej występujących z rodzaju Yersinia w Europie. Bakteria ta jest szeroko rozpowszechniona w przyrodzie. Głównym rezerwuarem tej bakterii jest trzoda chlewna, ale też psy, koty, zwierzęta dzikie oraz ptaki. Najczęściej do infekcji dochodzi po spożyciu skażonej żywności.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), płyn stawowy, plwocina, mocz, bioptat z węzłów chłonnych
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: Real-Time PCR
Czas realizacji: do 7 dni roboczych