Test identyfikuje w osoczu przeciwciała specyficzne dla Yersinia enterocolitica w klasie IgA i/lub IgG.

Infekcja patogenem u dzieci i młodzieży najczęściej ma postać zapalenia jelita, bólu brzucha, gorączki i biegunki jak również może mieć rzekome objawy zapalenia wyrostka robaczkowego. Natomiast u dorosłych może wystąpić zapalenie jelita krętego i okrężnicy. Nieleczona infekcja może rozwijać się w reaktywne zapalenie stawów lub rumień guzowaty.

Najczęstszą drogą transmisji zakażenia jest droga pokarmowa. W przypadku ostrej pierwotnej infekcji bez powikłań miano przeciwciał IgA spada w ciągu kilku tygodni lub miesięcy do niewykrywalnego poziomu. Wtórne powikłania immunologiczne takie jak zapalenie stawów oraz rumień guzowaty są związane z stale podniesionym mianem przeciwciał IgA. Pojawiające się później przeciwciała klasy IgG stanowią kolejne, bardziej specyficzne oręże w walce z patogenem.

Zwykle przeciwciała tej klasy pozostają dłużej w surowicy (osoczu) i mogą być wykrywane nawet 12 miesięcy po kontakcie z patogenem. W przewlekłym przebiegu choroby lub w przypadku zaburzeń immunologicznych przeciwciała klasy IgG oraz IgA są obecne w surowicy jeszcze dłużej. Należy jednak pamiętać, że odpowiedź immunologiczna pojawia się zwykle po 3 – 4 tygodniach, dlatego testy serologiczne są mało przydatne w diagnostyce wczesnych stadiów choroby. Z drugiej strony obecność przeciwciał (klasa IgG) może utrzymywać się przez lata i dlatego test nie może służyć np. do monitorowania leczenia.

Materiał do badań: osocze, surowica
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: ELISA
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych

Przed wykonaniem testu należy wypełnić 
FORMULARZ – ZAMÓWIENIE WYKONANIA BADANIA
INSTRUKCJA POBIERANIA OSOCZA 
I SUROWICY DO BADAŃ IMMUNOLOGICZNYCH

ZAMÓW TEST

Metoda – ELISA IgA
Metoda – ELISA IgG