Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy

Dzięki realizacji projektu pt. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozbudowę, automatyzację procesów technologicznych i wdrożenie innowacyjnej technologii badań DNA w oparciu o technikę mikromacierzy”, W ramach realizacji projektu Laboratorium CBDNA zostało częściowo zautomatyzowane poprzez zakup stacji roboczych do wykonywania badań genetycznych. Centrum Badań DNA od października 2011 roku świadczy usługę diagnostyczną służącą badaniu predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i prostaty.

Pozyskana dotacja pozwoliła na wyposażenie Laboratorium w innowacyjną technologię mikromacierzy i powstała w Centrum Badań DNA pierwsza w Polsce Pracownia Mikromacierzy DNA typu APEX. Ponadto w ramach realizacji projektu zautomatyzowano linie do wykonywania opracowanych przez Centrum Badań DNA badań genetycznych, rozbudowano Laboratorium Genetyki Medycznej, stworzono poradnię genetyczną oraz sekcję szkoleń.

Wartość kwalifikowana projektu: 1.020.426,25 PLN

Kwota dofinansowania: 612.255,75 PLN

Okres realizacji projektu: od 01.04.2009 r. do 17.04.2013 r.

Nr umowy o dofinansowanie : RPWP.01.02.01-30-677/09

Projekt współfinansowany jest w ramach działania 1.2 WRPO