Tytuł: „Wsparcie działań eksportowych Centrum Badań DNA – innowacyjnej spółki biotechnologicznej”

Opis projektu: Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 6.1 POIG, było stworzenie planu rozwoju eksportu, pozwalającego zaistnieć Centrum Badań DNA na rynku europejskim oraz umożliwiającego zaoferowanie swoich usług diagnostycznych w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu opracowano przeznaczoną na rynki zagraniczne ofertę dotyczącą testów diagnozujących choroby odkleszczowe w oparciu o metodę Real Time PCR.

Przedmiotem eksportu są wyłącznie własne testy opracowane przez Centrum Badań DNA. Docelowe rynki zagraniczne stanowią przede wszystkim rynki skandynawskie, m. in. ze względu na wysokie PKB oraz częste przypadki występowania zakażeń odkleszczowych.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-054/09-00
Całkowita wartość projektu: 15.250,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 12.500 PLN
Kwota dofinansowania: 10.000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2009 r. – 01.05.2010 r.