Usługi z zakresu projektowania primerów i sond na potrzeby reakcji PCR, mutlipleks PCR, qPCR, HRM, ddPCR, sekwencjowania, NGS, analizy fragmentów, STR, VNTR, SNP.

Przebieg reakcji PCR prowadzący do uzyskania pozytywnych wyników amplifikacji zależy przede wszystkim od prawidłowego dobór sekwencji stosowanych starterów. Nasza firma oferuje Państwu projektowanie primerów do dowolnie wybranego rodzaju reakcji PCR oraz różnego rodzaju sond molekularnych.

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: sekwencjonowanie@cbdna.pl