W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług bioinformatycznych, pozwalający na kompleksową i wielopoziomową analizę dostarczonych danych. Oferujemy między innymi:

• Analizy sekwencji DNA i białek
• Analizy filogenetyczne
• Modelowanie molekularne
• Analizy interakcji białko-ligand
• Wirtualną analizę przesiewową (VS, ang. Virtual Screening)
• Analizy powiązania sekwencji, struktury i funkcji białek
• Analizy danych otrzymanych za pomocą metod sekwencjonowania nowej generacji ( NGS, ang. New Generation Sequencing)
• Projektowanie i wykonanie niestandardowych analiz danych biologicznych, dostosowanych do potrzeb konkretnych danych/badań
• Pomoc w interpretacji wyników analiz bioinformatycznych dostarczonych przez Klienta
• Rozwój oprogramowania do analizy danych biologicznych

Zautomatyzowanie procesów przepływu informacji oraz integracja danych i zasobów pozwalają zaoszczędzić czas oraz usystematyzować pracę.

Do tego celu nowoczesne laboratoria wykorzystują systemy bazodanowe, które gwarantują łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji w nich zawartych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferujemy Państwu tworzenie indywidualnych systemów bazodanowych.

W naszej ofercie znajduje się również tworzenie indywidualnego oprogramowania bioinformatycznego.
Zapewniamy Państwu wsparcie na wszystkich etapach jego powstawania, od projektowania, poprzez wdrażanie i pełne dostosowanie do Państwa potrzeb. Oferujemy również wsparcie techniczne i merytoryczne po zakończeniu projektu, by zapewnić Państwu komfort pracy i gwarancję jakości.

• Dobra Szkoła Bioinformatyki

Oferujemy profesjonalne szkolenie i warsztaty z zakresu bioinformatyki, które pomagają swobodnie poruszać się wśród biologicznych baz danych oraz świadomie korzystać z narzędzi bioinformatycznych. Prowadzimy również kursy programowania i obsługi systemu Linux. Oferowane przez nas szkolenia zawsze są indywidualnie dostosowane do poziomu i potrzeb kursantów. Stała oferta szkoleniowa obejmuje następujące warsztaty:

– Podstawy bioinformatyki
– Podstawy analiz filogenetycznych
– Projektowanie leków w oparciu o strukturę receptora – teoria i praktyka
– Modelowanie struktury białek
– Modelowanie struktury RNA
– Python dla Biologów
– Python i Django a programowanie aplikacji webowych

Ponadto, na życzenie Klientów, organizujemy szkolenia zamawiane z zakresu biologii, informatyki i dziedzin pokrewnych.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: bioinformatyka@cbdna.pl