Badanie polega na oznaczeniu obecności w osoczu przeciwciał specyficznych dla Toxoplasma gondii w klasie IgM i/lub IgG.

Toxoplasma gondii jest pasożytem wywołującym toksoplazmozę. Rezerwuarem są przede wszystkim zwierzęta kotowate, jednakże u ludzi drogą bezpośredniego zarażenia jest spożycie skażonych produktów oraz ukąszenie przez kleszcza. Nieleczona toksoplazmoza nabyta u kobiet może być szczególnie niebezpieczna w okresie ciąży bowiem pasożyt ten łatwo przechodzi przez łożysko zwiększając ryzyko zakażenia rozwijającego się płodu.

W czasie infekcji pierwotniakiem Toxoplasma gondii na początku pierwotnej odpowiedzi immunologicznej pojawiają się przeciwciała klasy IgM, a ich identyfikacja umożliwia rozpoznanie wczesnego stadium zakażenia. IgM charakteryzują się niskim stopniem powinowactwa do antygenu, dopiero pojawiające się później przeciwciała klasy IgG stanowią kolejne, bardziej specyficzne oręże w walce z patogenem. Należy jednak pamiętać, że odpowiedź immunologiczna pojawia się zwykle po 3 – 4 tygodniach (klasa IgM), dlatego testy serologiczne są mało przydatne w diagnostyce wczesnych stadiów choroby. Z drugiej strony obecność przeciwciał (klasa IgG) może utrzymywać się przez lata i dlatego test nie może służyć np. do monitorowania leczenia.

Materiał do badań: osocze, surowica
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: ELISA
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych 

 

ZAMÓW TEST
Metoda – ELISA IgM

Metoda – ELISA IgG