TICKPLEX® jest jedynym na rynku Polskim, opatentowanym, kompleksowym testem diagnostycznym do diagnozowania pacjentów z boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi. Jedno badanie umożliwia identyfikowanie w klasie IgM i IgG najczęstszych 15 patogenów, które są kojarzone z niepowodzeniem leczenia boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze.

Test umożliwia wykrycie następujących patogenów:

  • Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii – również formy przetrwalnikowe
  • Babesia microti, Bartonella henselae, Ehrlichia chaffeensis, Rickettsia akari
  • wirus Coxsackie, wirus Epsteina-Barr, ludzki parwowirus B19,
  • Mycoplasma fermentans i Mycoplasma pneumoniae.

TICKPLEX® służy do jakościowego i ilościowego wykrywania in vitro przeciwciał klasy IgM i IgG  przeciwko wielu antygenom w  surowicy lub osoczu, dzięki czemu identyfikuje jednocześnie czynnik sprawczy i stadium choroby pacjenta.

Badanie jest skierowane dla osób:

– u których leczenie choroby z Lyme nie przynosi pożądanego efektu lub występujące objawy mogą wskazywać na zakażenie innymi chorobami odkleszczowymi.

– ugryzionych przez kleszcza o nieswoistych objawach, które chcą jednym testem zidentyfikować aktywną infekcję

– które posiadają szereg objawów charakterystycznych dla zakażeń wykrywanych w teście, nawet w przypadku nieodnotowania epizodu pokąsania przez kleszcza (ponad połowa chorych na boreliozę nie pamięta ugryzienia przez kleszcza ani nie miało rumienia)

Dane naukowe wskazują, że kleszcze przenoszą wiele chorobotwórczych mikroorganizmów (nawet ponad 100), dlatego warto wykonać jedno kompleksowe badanie obejmujące analizę kilkunastu najczęstszych patogenów.

Test posiada certyfikat CE, IVD.

Czułość testu wynosi 95%, a specyficzność 98%.