6 kwietnia 2020

Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa COVID-19 to zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) testy genetyczne przeprowadzane metodą RT-PCR i pomocnicze proste testy serologiczne, których wynik można uzyskać już po kilkunastu minutach.

Do wykrywania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wykorzystuje się proste badania serologiczne (immunologiczne) z pobranej z palca krwi oraz skomplikowane badania genetyczne.

Przeprowadzenie testów genetycznych wymaga specjalistycznego sprzętu, który może obsługiwać odpowiednio przeszkolony personel, a także przestrzegania szczególnych środków bezpieczeństwa. Oznacza to, że możliwość przeprowadzenia analizy próbek jest ograniczona do specjalistycznych laboratoriów.

Takie wyspecjalizowane laboratoria posiada Centrum Badań DNA, które już od 19 lat prowadzi badania serologiczne i genetyczne min w walce z chorobami odkleszczowymi.

Badania naukowców wykazały iż testy serologiczne wykrywające przeciwciała IgM/IgG oraz testy genetyczne wykrywające RNA wirusa wzajemnie się uzupełniają i powinny być stosowane łącznie aby w 100% wyeliminować lub potwierdzić infekcje wirusa.

Już od jutra pakiet testów dostępny będzie w Centrum Badań DNA.


Testy genetyczne na koronawirusa

Podstawowym testem zalecanym przez WHO w celu wykrycia infekcji koronawirusem jest test genetyczny wykonany metodą RT-PCR. Pozwala on na wykrycie wirusa w próbce pobranej od pacjenta. Cała procedura jest dość skomplikowana i wymaga czasu.

Do badania od pacjenta pobiera się próbkę śliny lub wymazu nosowo-gardłowego, ale czasem wskazane może być również badanie krwi, stolca lub moczu. Testy genetyczne na koronawirusa wykazują wysoką skuteczność, jednak czasem konieczne jest powtórne badanie w celu potwierdzenia wyniku.

Testy serologiczne (immunologiczne) na koronawirusa

Pomocniczo w procesie monitorowania epidemii koronawirusa dodatkowo stosuje się testy serelogiczne tzw. kasetkowe. Służą do wykrywania przeciwciał zwalczających koronawirusy. Wykonuje się je poprzez analizę surowicy krwi pobranej od pacjenta.

Jest to jedynie wstępne badanie i nie wymaga specjalistycznej aparatury ani laboratorium.

Ta metoda diagnostyczna ma ograniczoną czułość, ale wciąż trwają prace nad jej ulepszaniem, ponieważ jest przydatna podczas monitorowaniu zakażenia.

Co to są koronawirusy?

Koronawirusy to wirusy RNA, szeroko rozpowszechnione wśród ludzi, innych ssaków i ptaków. Znanych jest siedem gatunków koronawirusów wywołujących choroby u ludzi.

Cztery z nich – 229E, OC43, NL63 i HKu1 są powszechnie występującymi wirusami i zwykle powodują przeziębienie u osób z prawidłową odpornością.

Trzy pozostałe szczepy – koronawirus (SARS-CoV), koronawirus (MERS-Cov) i nowy koronawirus (COVID-19) są pochodzenia odzwierzęcego i mogą prowadzić do wystąpienia ciężkich infekcji dolnych dróg oddechowych takich jak zapalenie zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli. Szczególnie narażone na powikłania są osoby z obniżoną odpornością, innymi  chorobami towarzyszącymi oraz osoby starsze.