Badanie pokrewieństwa, 3 osoby (biologiczna matka, dziecko, domniemany ojciec), dotyczy tylko zleceń do celów prywatnych.

 

Materiał: wymaz z policzka, krew EDTA, mikroślady
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Badanie: 21 markerów
Czas realizacji badania: 15 dni roboczych (w przypadku, gdy materiałem do badań stanowią mikroślady, termin realizacji badania może ulec wydłużeniu).