15 kwietnia 2020

Badania wykorzystywane w celu wykrywania koronawirusa COVID-19 to zgodnie z zalecaniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) testy genetyczne przeprowadzane metodą RT-PCR i pomocnicze proste testy serologiczne, których wynik można uzyskać już po kilkunastu minutach.

Do wykrywania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 wykorzystuje się proste badania serologiczne (immunologiczne) z pobranej z palca krwi oraz skomplikowane badania genetyczne.

Przeprowadzenie testów genetycznych wymaga specjalistycznego sprzętu, który może obsługiwać odpowiednio przeszkolony personel, a także przestrzegania szczególnych środków bezpieczeństwa. Oznacza to, że możliwość przeprowadzenia analizy próbek jest ograniczona do specjalistycznych laboratoriów.

Badania naukowców wykazały iż testy serologiczne wykrywające przeciwciała IgM/IgG oraz testy genetyczne wykrywające RNA wirusa wzajemnie się uzupełniają i powinny być stosowane łącznie aby w 100% wyeliminować lub potwierdzić infekcje wirusa.

Takie wyspecjalizowane laboratoria posiada Centrum Badań DNA, które już od 19 lat prowadzi badania serologiczne i genetyczne min w walce z chorobami odkleszczowymi.

Jak wygląda bezpiecznie przeprowadzany test na koronawirusa?

Testy genetyczne na COVID-19 przeprowadzane przez Centrum Badań DNA, zaczynają się od pobranie wymazu z nosa i gardła pacjenta (ewentualnie plwociny), a następnie po bezpiecznym dostarczeniu materiału biologicznego do laboratorium, badane są pod kątem śladu genetycznego wirusa. W niektórych sytuacjach wskazana jest analiza krwi, stolca lub moczu.

Ogromny nacisk kładziemy na odpowiednie zabezpieczenie pobranego materiału oraz zachowanie zasad bezpieczeństwa. Nasze laboratorium posiada bardzo wysoki stopień hermetyczności i bezpieczeństwa biologicznego. Diagności laboratoryjni są bezpieczni, pracują w kombinezonach, maskach i goglach.

Testy genetyczne na koronawirusa

Podstawowym testem zalecanym przez WHO w celu wykrycia infekcji koronawirusem jest test genetyczny wykonany metodą RT-PCR. Pozwala on na wykrycie wirusa w próbce pobranej od pacjenta. Cała procedura jest dość skomplikowana i wymaga czasu.

Do badania od pacjenta pobiera się próbkę śliny lub wymazu nosowo-gardłowego, ale czasem wskazane może być również badanie krwi, stolca lub moczu. Testy genetyczne na koronawirusa wykazują wysoką skuteczność, jednak czasem konieczne jest powtórne badanie w celu potwierdzenia wyniku.

Na czym polega metoda Genetyczna Real-Time PCR

Metoda Real-Time PCR to szybka i trafna  diagnostyka zakażeń wirusowych, która pozwala bardzo szybko podjąć decyzję o właściwym sposobie leczenia zakażonego. Centrum Badań DNA wszystkie genetyczne badania diagnostyczne wykonuje tą techniką.

Metoda Real-Time PCR pozwala na wykazanie bezpośredniej obecności materiału genetycznego bakterii, wirusów, grzybów oraz pasożytów w badanym materiale pozyskanym od pacjenta.
Zalety Real-Time PCR:

• Duża specyficzność i czułość, znacznie wyższa niż w innych metodach laboratoryjnych
• Krótki czas oczekiwania na otrzymanie wyniku – szybki czas wykonania analizy, co skraca czas pobytu badanego w szpitalu, obniża koszty hospitalizacji, zapobiega szerzeniu się zakażeń w szpitalu i na zewnątrz..
• Łatwość pozyskania materiału do badań – tylko proste pobranie wymazu.
• Minimalna ilość materiału potrzebna do wykonania badania – ze względu na wysoką czułość Real-Time PCR, analizę można wykonać już na podstawie niewielkiej ilości pobranego materiału od badanego.
• Minimalne ryzyko popełnienia błędu – metoda Real-Time PCR jest w pełni zautomatyzowana. Etap izolacji oraz składania reakcji wykonywany jest przez robota, a wyniki analizowane przez specjalistyczne oprogramowanie. Dzięki temu praktycznie nie występuje ryzyko popełnienia błędu zarówno na etapie wykonywania jak i interpretacji wyników.

Testy serologiczne (immunologiczne) na koronawirusa

Pomocniczo w procesie monitorowania epidemii koronawirusa dodatkowo stosuje się testy serelogiczne tzw. kasetkowe. Służą do wykrywania przeciwciał zwalczających koronawirusy. Wykonuje się je poprzez analizę surowicy krwi pobranej od pacjenta. Jest to jedynie wstępne badanie i nie wymaga specjalistycznej aparatury ani laboratorium. Ta metoda diagnostyczna ma ograniczoną czułość, ale wciąż trwają prace nad jej ulepszaniem, ponieważ jest przydatna podczas monitorowaniu zakażenia.

Co to są koronawirusy?

Koronawirusy to wirusy RNA, szeroko rozpowszechnione wśród ludzi, innych ssaków i ptaków. Znanych jest siedem gatunków koronawirusów wywołujących choroby u ludzi.

Cztery z nich – 229E, OC43, NL63 i HKu1 są powszechnie występującymi wirusami i zwykle powodują przeziębienie u osób z prawidłową odpornością.

Trzy pozostałe szczepy – koronawirus (SARS-CoV), koronawirus (MERS-Cov) i nowy koronawirus (COVID-19) są pochodzenia odzwierzęcego i mogą prowadzić do wystąpienia ciężkich infekcji dolnych dróg oddechowych takich jak zapalenie zapalenie płuc lub zapalenie oskrzeli. Szczególnie narażone na powikłania są osoby z obniżoną odpornością, innymi  chorobami towarzyszącymi oraz osoby starsze.

TEST SEROLOGICZNY NA KORONAWIRUSA SARS-Cov-2

preview