Sekwencjonowanie genu 16s i/lub 18S ITS

Zastosowanie sekwencjonowania genów 16S i 18S rRNA do detekcji mikroorganizmów w próbkach klinicznych i środowiskowych

W dobie rosnącej uwagi na jakość produktów oraz wpływ różnorodnych mikroorganizmów na zdrowie ludzi, zwierząt oraz roślin, rozwijają się zaawansowane techniki identyfikacji bakterii i grzybów w różnych środowiskach. Jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w takich analizach jest sekwencjonowanie regionów genu 16S rRNA dla mikroflory bakteryjnej oraz regionów ITS1-5.8S-ITS2 dla mikroflory grzybowej.

Głównym celem tego typu analiz jest dokładne określenie składu taksonomicznego danego zbiorowiska mikroorganizmów. Obejmuje to:sekwencjonowanie 16S i 18S rDNA

  1. Identyfikację drobnoustrojów: Pozwala to na szybką identyfikację potencjalnie patogennych mikroorganizmów, które mogą wpływać na zdrowie roślin, zwierząt i ludzi.
  2. Kontrola jakości w przemyśle spożywczym: Sekwencjonowanie jest nieocenione w wykrywaniu kontaminacji w różnych produktach spożywczych, od surowców po finalne produkty.
  3. Monitorowanie procesów przemysłowych: W przemyśle takim jak serowarstwo, browarnictwo czy przetwórstwo rybne, kontrola mikrobiologiczna jest kluczowa dla jakości produktu. Sekwencjonowanie umożliwia bieżący nadzór nad zbiorowiskiem mikroorganizmów w trakcie produkcji.
  4. Diagnostyka w rolnictwie i weterynarii: Badania genetyczne są wykorzystywane do monitorowania zdrowia roślin uprawnych oraz zwierząt hodowlanych i domowych, co jest kluczowe w zapobieganiu chorobom i epidemiom.

Próbki do sekwencjonowania mogą pochodzić z różnych źródeł: środowiska naturalnego (takiego jak gleba czy woda), ścieków, a także próbek klinicznych czy weterynaryjnych. W tym kontekście sekwencjonowanie jest niezwykle wszechstronne.

Sekwencjonowania genów 16S i 18S rRNA  – jako metoda diagnostyki bakterii w niegojących się ranach

Dla placówek medycznych, firm farmaceutycznych, instytucji oraz badaczy indywidualnych, oferujemy specjalistyczne usługi sekwencjonowania genów 16S i 18S rRNA, z uwzględnieniem identyfikacji mikroorganizmów obecnych w trudno gojących się ranach.

 

Zakres oferty: niegojace rany badanie 16S bakterii

  1. Przygotowanie próbek: Specjalistyczne przygotowanie próbek z ran w celu optymalnej ekstrakcji DNA bakterii.
  2. Identyfikacja bakterii w ranach: Nasze techniki pozwalają na dokładną identyfikację bakterii obecnych w niegojących się ranach, co może być kluczowe dla dalszego postępowania leczniczego.
  3. Dobór odpowiedniego antybiotyku: Na podstawie uzyskanych wyników i identyfikacji konkretnych szczepów bakterii, jesteśmy w stanie zaproponować najbardziej odpowiednie antybiotyki, co znacznie zwiększa skuteczność terapii.
  4. Amplifikacja, sekwencjonowanie i analiza: Standardowy proces obejmuje amplifikację wybranego regionu DNA, sekwencjonowanie przy użyciu technologii nanoporowej oraz zaawansowaną analizę bioinformatyczną.

 

Metodologia sekwencjonowania obejmuje kilka etapów. Początkowo jest przeprowadzana amplifikacja wybranego regionu DNA, następnie uzyskane fragmenty są sekwencjonowane przy użyciu technologii nanoporowej. Finalnym etapem jest analiza bioinformatyczna, która obejmuje filtrowanie odczytów pod względem jakości oraz porównywanie sekwencji z bazami danych w celu ich identyfikacji.

Podsumowując, sekwencjonowanie genów 16S i 18S rRNA stało się kluczowym narzędziem w identyfikacji oraz monitorowaniu mikroorganizmów w różnych środowiskach, od przemysłu po medycynę. Jego wszechstronność oraz precyzja sprawiają, że jest ono nieocenione w wielu dziedzinach nauki i przemysłu.

Więcej informacji o naszej ofercie badań na Sekwencjonowanie genu 16s i 18s (ITS)