1 czerwca 2013

9 maja w siedzibie Centrum Badań DNA odbyło się bezpłatne spotkanie edukacyjne poświęcone tematyce kleszczy oraz zagrożeń związanych z ich ukąszeniami, zorganizowane w  ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. 

Głównym celem spotkania była edukacja dorosłych oraz dzieci na temat chorób odkleszczowych. Pracownicy Centrum Badań DNA starali się przybliżyć ten temat uczestnikom w jak najprzystępniejszy sposób, a także udzielali informacji na temat dostępnych badań, pozwalających na diagnozę i identyfikację infekcji odkleszczowych. 

Dodatkową atrakcję stanowił pokaz zorganizowany przez pracowników naszego laboratorium, skierowany głównie do najmłodszych. Spotkanie zakończyło się rozmową z przedstawicielką Stowarzyszenia Chorych na Boreliozę, panią Agnieszką Szuster – Janiaczyk. Wsparcia podczas organizacji Dni Otwartych udzielili nam przedstawiciele Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, pani Beata Rogalewska oraz pan Michał Małyszczyk, którzy ponadto przygotowali słodki poczęstunek dla uczestników.

Ponieważ wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, Centrum Badań DNA planuje organizację kolejnych spotkań edukacyjnych dotyczących tematyki kleszczy, skierowanych do uczniów szkół podstawowych. Szczegóły wkrótce pojawią się na naszej stronie. 

Zobacz relację z imprezy