Test przeznaczony jest dla pacjentów, w których rodzinach występuje podwyższona częstość zachorowania na raka piersi i/lub jajnika.

Zwłaszcza:

– zachorowanie w młodym wieku, przed 50-tym rokiem życia
– rak jajnika, jajowodu lub otrzewnej
– rak piersi u mężczyzny

W Polsce jako predyspozycja genetyczna do raka piersi najczęściej wykrywana jest jedna z 5 mutacji w genie BRCA1 lub mutacja C5972T genu BRCA2. Mutacje te dziedziczą się w sposób autosomalny dominujący. Ryzyko zachorowania nosicielek mutacji w BRCA2 na raka piersi wynosi do 80% a raka jajnika do 35% w skali życia. Podwyższone jest także ryzyko zachorowania na inne nowotwory złośliwe. Optymalne jest zbadanie swojego statusu nosicielstwa mutacji BRCA1 i BRCA2 jak najwcześniej w dorosłym życiu w celu wdrożenia odpowiedniej profilaktyki choroby.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi), wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: PCR
Czas realizacji: do 10 dni roboczych

ZAMÓW TEST