Mycoplasma pneumoniae IgM/IgG, Chlamydia pneumoniae IgM/IgG, Yersinia enterocolitica IgA/Ig.

 

Badania kleszczy przeprowadzone na terenie Polski w latach 2006-2011 przez  różne zespoły naukowe w zależności od regionu oraz stosowanej metody wykazały iż odsetek kleszczy w których występuje Mycoplasma sp. przekracza 50%, odsetek bakterii z rodzaju Anaplasma sięga do 19,5%, odsetek bakterii z rodzaju Bartonella sięga do 20%, odsetek kleszczy niosąbych bakterie B.burgdorferii – do 30%, odsetek kleszczy niosących pierwotniaka z rodzaju Babesia od 1 do 15% w zależności od badanego regionu .

Czas realizacji: 12 dni roboczych

 Istnieje możliwość wykonania badania w ciągu 6 dni roboczych licząc od dnia następnego po przyjęciu materiału przez laboratorium. Opłata za przyspieszenie badania wynosi 400 zł doliczane do ceny test

 

ZAMÓW TEST