Identyfikacja 4 najczęstszych patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytopilum.

Badania kleszczy przeprowadzone na terenie Polski w latach 2006-2011 przez  różne zespoły naukowe w zależności od regionu oraz stosowanej metody wykazały iż odsetek kleszczy w których występuje Mycoplasma sp. przekracza 50%, odsetek bakterii z rodzaju Anaplasma sięga do 19,5%, odsetek bakterii z rodzaju Bartonella sięga do 20%, odsetek kleszczy niosąbych bakterie B.burgdorferii – do 30%, odsetek kleszczy niosących pierwotniaka z rodzaju Babesia od 1 do 15% w zależności od badanego regionu .