Badanie kleszczy na obecność 6 patogenów: Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum, Mycoplasma pneumoniae, Toxoplasma gondii.

Badania kleszczy przeprowadzone na terenie Polski w latach 2006-2011 przez  różne zespoły naukowe w zależności od regionu oraz stosowanej metody wykazały iż odsetek kleszczy w których występuje Mycoplasma sp. przekracza 50%, odsetek bakterii z rodzaju Anaplasma sięga do 19,5%, odsetek bakterii z rodzaju Bartonella sięga do 20%, odsetek kleszczy niosących pierwotniaka z rodzaju Babesia od 1 do 15% w zależności od badanego regionu .

 

Panel odkleszczowy powinny wykonać wszystkie osoby ukąszone przez kleszcza u których pojawiły się niepokojące objawy (bóle głowy, złe samopoczucie, gorączka, zaczerwienienie wokół ugryzienia).

Najprostszą i najszybszą metodą jest zbadanie kleszcza w kierunku niosących przez niego mikroorganizmów którymi mógł zarazić człowieka.

 

Materiał do badań: kleszcz
Sposób przesyłania:
Umieścić kleszcza na zwilżonym płatku kosmetycznym, zapakować w folię lub szczelną torebkę (najlepiej woreczek strunowy)
Metodyka badań: jakościowo Real Time PCR
Czas realizacji:
do 14 dni roboczych

ZAMÓW TEST