Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty Centrum Badań DNA innowacyjnych, kompleksowych testów genetycznej diagnostyki weterynaryjnej z zakresu identyfikacji pokrewieństwa u wybranych zwierząt hodowlanych i identyfikacji mutacji genów, warunkujących choroby genetyczne u wybranych zwierząt hodowlanych.

UWAGA: Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej zostało już uruchomione. Poznaj jego aktualną ofertę.

Testy, które są obecnie opracowywane przez Centrum Badań DNA przyniosą ogromny pożytek dla hodowli zwierząt. W hodowli zwierząt bardzo ważna jest wiarygodność zapisów rodowodowych. Kupując młode zwierzę rodowodowe oceniana jest jego wartość na podstawie wartości jego przodków. Świadoma praca hodowlana dąży do utrwalenia pożądanych cech fizycznych i psychicznych. Świadome lub przypadkowe zafałszowania rodowodów zakłócają te procesy. Inną możliwością wykorzystania opracowywanych badań identyfikacji osobniczej będzie identyfikacja zaginionych a następnie odnalezionych zwierząt co jest często spotykane w przypadku gołębi pocztowych. Częstym zjawiskiem są przypadki zaginięć ptaków w trakcie wyścigów gołębi pocztowych, szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Niektóre z ptaków mogą być później odnajdywane w innych hodowlach, ale z uwagi na przypadkowe bądź celowe zagubienie lub usunięcie obrączek nie ma obecnie metody pozwalającej na wiarygodną identyfikację osobniczą.

Kolejnym problemem hodowli zwierząt jest duża liczba chorób genetycznych, wynikająca z dużego spokrewnienia populacji. Badania genetyczne zwierząt hodowlanych w kierunku nosicielstwa chorób genetycznych może pozwolić na wyeliminowanie tego problemu. Diagnostyka genetyczna chorób będzie ważnym narzędziem pozwalającym lekarzom weterynarii na postawienie prawidłowego rozpoznania i rozpoczęcie ewentualnego leczenia. Dodatkowo, szybka i skuteczna diagnostyka chorób odkleszczowych powszechnie występujących u psów, może znaleźć duże uznanie.

Kolejnym zagadnieniem ważnym w hodowli zwierząt są umaszczenia, które w przypadku niektórych gatunków i ras mogą decydować o kwalifikowaniu zwierząt do reprodukcji lub dyskwalifikacji.

Opracowywane testy diagnostyczne będą opierać się o nowatorskie metodach badań jak Miromacierz DNA, Allolospecyficzny PCR oraz Real-Time PCR.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-015/11-00
Kwota kwalifikowana projektu: 4.218.500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3.162.245,00 PLN
Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2011 r. do 31.12.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz j.wojciechowicz@cbdna.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”