Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do oferty Centrum Badań DNA innowacyjnych, kompleksowych testów z zakresu diagnostyki predyspozycji genetycznych do najczęstszych nowotworów i chorób genetycznych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA. Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy umożliwiającej opracowanie w fazie badawczej całkowicie nowych produktów opartych o unikatowa technologię badań DNA. W ramach realizacji projektu opracowany zostanie kompleksowy test genetyczny w kierunku kluczowych chorób cywilizacyjnych. Podstawą do realizacji projektu jest brak na światowym rynku testu wykrywającego wszystkie kluczowe mutacje, warunkujące predyspozycje genetyczne do wystąpienia najgroźniejszych nowotworów i chorób genetycznych.

W ramach projektu opracowany zostanie kompleksowy test genetyczny w kierunku kluczowych chorób cywilizacyjnych:
Test predyspozycji do siedmiu najczęstszych nowotworów
Test predyspozycji genetycznych do chorób cywilizacyjnych

Stworzone testy będą miały ogromne znaczenie przy profilaktyce i leczeniu pacjentów chorych na choroby nowotworowe oraz cywilizacyjne. Otoczenie wczesną diagnostyką genetyczną osób, u których zidentyfikowano nosicielstwo niepożądanych mutacji, a następnie odpowiednią profilaktyką i wsparciem ze strony lekarzy genetyków lub innych specjalistów zwiększają szansę wyleczenia choroby.

Prace badawczo-rozwojowe nad projektem odbywają się w siedzibie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w Laboratorium Genetyki Medycznej na ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-082/11-00

Całkowita wartość projektu: 4.950.010,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 5.298.600,00 PLN
Kwota dofinansowania: 4.175.005,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r.-30.11.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”