Tytuł: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV-zależnych guzów litych

Projekt realizowany w ramach sektorowego programu INNOMED zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przez Konsorcjum naukowo-biznesowe.

Członkami Konsorcjum są: Centrum Badań DNA Sp. z o.o., Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marie Skłodowskiej – Curie w Poznaniu oraz Medgenetix Sp. z o.o.

Opis projektu: Ludzki wirus brodawczaka (ang. human papillomavirus – HPV) długo uznawano za przyczynę nowotworów uroanogenitalnych. Badania z ostatnich lat dowodzą, że odgrywa on analogiczną rolę w zachorowaniach na nowotwory głowy i szyi (HNSCC – Head and Neck Squamous Cell Carcinoma), co do których dynamiczny wzrost zachorowań odnotowuje się na całym świecie.

Celem realizacji projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce nowotworów głowy i szyi, diagnostyce i prognozowaniu ich progresji, ze szczególnym uwzględnieniem guzów powiązanych etiopatogenetycznie z wirusem brodawczaka ludzkiego oraz udokumentowanie współczynnika koszt/efektywności badań.

W wyniki realizacji projektu powstają:

•Test przesiewowy identyfikujący zakażenia HPV w jamie ustnej (RT PCR),
•Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do heterogenności HNSCC, oparty o technologię NGS,
•Test diagnostyczny i leczniczo-prognostyczny w odniesieniu do patogenów podnoszących ryzyko zachorowań na HNSCC oparty o technologię NGS.

Obecnie prowadzona jest szczegółowa ocena czynników ryzyka zachorowania i progresji HNSCC tj. oceną heterogenności HNSCC, wpływu genomu HPV i typów genomu HPV, powiązanie z HPV typem urogenitalnym oraz zbadanie potencjalnego oddziaływania genomów bakteryjnych na inicjację i progresję raków płaskonabłonkowych.

Badania dotyczą szerokiej populacji seksualnie czynnych dorosłych pomiędzy III a V dekadą życia.

Całkowita wartość projektu: 9.933.113,20 PLN
Kwota kwalifikowana: 9.933.113,20 PLN
Kwota dofinansowania: 7.379.407,84 PLN
Okres realizacji projektu: 09.07.2013 r.- 08.07.2018 r.

Koordynator merytoryczny projektu: Prof. Dr hab. Med. Małgorzata Wierzbicka

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju(umowa nr INNOMED/I/7/NCBR/2014) ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.