Czym nasz test różni się od testów oferowanych przez inne firmy/kliniki?
Jako jedyni w Polsce analizujemy całe geny (sekwencje kodujące) zaangażowane w proces nowotworzenia. Dostępne w innych firmach, klinikach testy wykrywają tylko jedno lub kilka uszkodzeń w określonym genie/genach.

Ze względu na wysoką heterogenność mutacji, rutynowo stosowana diagnostyka molekularna obejmująca wyłącznie kilka mutacji pojedynczego genu wiąże się często z długim i żmudny poszukiwaniem czynnika sprawczego nowotworu. Przedłuża to znacznie czas identyfikacji zmiany odpowiadającej za rozwój choroby nawet o kilka miesięcy, co jednak wiąże się z wysoką czaso- i kosztochłonnością analiz.

Wysoka heterogenność mutacji sprawia, że w niektórych rodzinach, pomimo wykonania jednego lub kilku testów genetycznych nie udaje się wykryć uszkodzenia w żadnym z badanych genów. Jeśli jednak w takiej rodzinie występują zachorowania na nowotwory złośliwe, to nie można wykluczyć, że dziedziczna predyspozycja jednak występuje. Dlatego, rutynowo stosowane podejście obejmujące diagnostykę wyłącznie kilku mutacji w genach, nie zawsze da odpowiedź na temat predyspozycji do rozwoju nowotworu.

Dzięki naszym panelom na predyspozycje do nowotworu, diagnoza może być szybsza i bardziej skuteczna niż kiedykolwiek wcześniej. Diagnozowanie chorób nowotworowych we wczesnym stadium, najlepiej w początkowej fazie, dają ponad 90 – procentową skuteczność w walce z rakiem.

Kto powinien wykonać Panel 170 PLUS ?
Panel 170 PLUS zalecany jest w szczególności:
• Osobom, które nie chorowały na nowotwór, ale które chcą świadomie kształtować swój styl życia i wiedzieć, czy mają zwiększone ryzyko zachorowania na raka i w związku z tym powinny unikać dodatkowych niekorzystnych czynników środowiskowych oraz wykonywać odpowiednie badania profilaktyczne
• Osobom, które zachorowały na nowotwór i chciałyby wiedzieć, czy choroba wynika z predyspozycji genetycznej, która może być również przekazana potomstwu
• Zdrowym członkom rodzin osób, u których występują zachorowania na nowotwory

Ile badanych genów obejmuje Panel „170 Plus” ?
“Panel 170 PLUS” obejmuje badanie 94 całych genów o których wiadomo, iż odgrywają istotną rolę w rozwoju nowotworów – zarówno tych najczęstszych (rak piersi, prostaty, układu krwiotwórczego, jelita grubego, płuc, nerki), jak i rzadkich. Ponadto panel ten obejmuje swym zakresem badanie dodatkowych 284 mutacji występujących w kolejnych 78 genach, o których wiadomo z GWAS (Genome Wide Association Study), że są zaangażowane w rozwój nowotworów.