Na czym polega wykonanie testu na ojcostwo?
Test na ojcostwo polega na porównaniu profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca wykorzystując zmienność w niekodujących fragmentach genu. Dzięki temu można określić stopień pokrewieństwa między nimi i wykazać czy domniemany ojciec jest biologicznym ojcem dziecka.

Kto może brać udział w badaniu?
Test na ojcostwo jest przeznaczony dla dwóch osób ojca i dziecka w przypadku, gdy nie jest możliwy udział w badaniu biologicznej matki dziecka.

Z jakiego materiału jest wykonywane badanie ?
Standardowym materiałem do badania jest wymaz z wewnętrznej strony policzka lub krew EDTA.

Czy możliwe jest wykonanie badanie z mikrośladów?
Istnieje możliwość wykonania testu na ojcostwo z mikrośladów takich jak: włosy z cebulkami, biała guma do żucia, chusteczka higieniczną z wydzieliną z nosa, szczoteczka do zębów, plamki krwi itp. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku mikrośladów istnieje ryzyko, że nie będzie można ustalić profilu genetycznego z powodu zanieczyszczenia materiału, bądź tez dlatego, że materiału genetycznego w mikrośladzie będzie za mało. W tym przypadku należy zwrócić uwagę aby przy jego pobraniu i przechowaniu nie uległ on zanieczyszczeniu materiałem genetycznym innych osób. Najlepiej po pobraniu zabezpieczyć go np. w woreczku strunowym lub ewentualnie czystej kopercie.

Czy można wykonać wymaz z policzka bezpośrednio po spożyciu posiłku?
Nie. Należy zwrócić uwagę na czas, który upłynął od ostatniego posiłku i mycia zębów. Szczególnie u małych dzieci powinna minąć minimum godzina od ostatniego karmienia. Przed pobraniem nie powinno być w ustach żadnych ciał obcych: gumy do żucia, cukierków, lizaków. Nie należy również pić płynów za wyjątkiem czystej wody.

Czy można samemu pobrać materiał genetyczny do badań?
Tak. Można pobrać materiał genetyczny do badań do celów prywatnych za pomocą zestawu testowego. Zestaw zawiera komplet sterylnych wymazówek, specjalne koperty osuszające, kopertę bezpieczną oraz wszystkie wymagane dokumenty. Za pomocą wymazówek pobiera się wymaz z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka zgodnie z załączoną instrukcją.

Jak długo trwa przeprowadzenie badań na ojcostwo?

  • wymaz z policzka lub krew EDTA: standardowo 14 dni roboczych

Czy możliwe jest zbadanie dodatkowych osób (np. drugiego dziecka)?
Tak. Istnieje możliwość przeprowadzenie badań u kolejnej osoby np. u drugiego dziecka lub drugiego domniemanego ojca za dodatkowa opłatą. Dodatkowe wyniki badań są porównywane z wcześniej uzyskanymi.

Czy prywatny test na ojcostwo jest uznawany przez sądy?
Nie. Tylko wyniki badań w kierunku pokrewieństwa do celów protokolarnych mogą być wykorzystane w postępowaniu sądowym. Konieczne wówczas jest osobiste stawiennictwo się matki, dziecka i domniemanego ojca na pobranie próbek do badań w obecności Komisji składającej się z trzech osób. Na pobranie należy zgłosić się z aktualnym dowodem tożsamości ze zdjęciem – w przypadku osób dorosłych oraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia, paszportem lub innym dowodem tożsamości w przypadku dzieci.

Ile markerów jest analizowanych w badaniu?
Test na ojcostwo analizuje 24 markery DNA. Markerami są niekodujące fragmenty genomu ludzkiego. Porównanie informacji w nich zawartych u dziecka i domniemanego ojca pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie ojcostwa.

Czy pobranie materiału genetycznego do badań jest bolesne?
Nie. Pobranie wymazu z błony śluzowej wewnętrznej strony policzka jest bezbolesne i nieinwazyjne. Można je przeprowadzić nawet u noworodków.

Czy należy zachować szczególną ostrożność przy pobieraniu materiału do badań?
Tak. Podczas pobierania materiału należy zachować szczególną ostrożność tak aby DNA nie zostało zanieczyszczone materiałem genetycznym innej osoby. W tym celu należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji postępowania, używać rękawiczek lateksowych, nie dotykać szczoteczki wymazówki. W przypadku podejrzenia zanieczyszczenia próbki „obcym” DNA koniecznie pobrać materiał na nową wymazówkę.

Co się dzieje z danymi osobowymi klientów?
Dane osobowe naszych klientów są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenie analizy. Aby chronić je przed niepowołanymi osobami, są przechowywane na specjalnie zabezpieczonym serwerze.

Jak zamówić zestaw wysyłkowy na pobranie materiału?
Zestaw można zamówić korzystając ze strony internetowej https://sklep.cbdna.pl/pl/p/Test-na-ojcostwo/171 lub dzwoniąc pod numer telefonu 509 658 006.

Czy przyjmowanie leków ma wpływ na badania?
Nie. Nie można zmienić DNA.

Dlaczego warto wykonać analizę 24 markerów w badaniu pokrewieństwa ?

  • 13 polimorficznych układów STR to minimum, jakie potrzebne jest do genetycznej identyfikacji osobniczej (wg zaleceń Laboratorium FBI i ENFSI). Standardowo wykonuje się analizę 16 sekwencji polimorficznych (markerów) obecnych na różnych chromosomach. Taka liczba markerów jest wystarczająca w przypadku badania pokrewieństwa, kiedy dysponujemy materiałem genetycznym matki, ojca i dziecka,
  • Im większa ilość markerów genetycznych jest analizowana – tym bardziej wiarygodny i pewny wynik testu. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku analizy pokrewieństwa 2 osób (np. ojca i dziecka). Analiza 16 markerów może być wówczas niewystarczająca. W Laboratorium CBDNA rutynowo określamy 24 markery genetyczne w teście na ojcostwo (domniemany ojciec, dziecko) osiągając wyniki prawdopodobieństwa rzędu co najmniej 99.999999%. Oznacza to, że w danym badaniu szansa znalezienia drugiego mężczyzny, który mógłby być ojcem badanego dziecka, wynosi jeden na miliard badanych mężczyzn.
  • 23 układów STR na chromosomach autosomalnych wraz z dodatkowym markerem identyfikacji płci na chromosomach X lub Y to najwyższa pewność wyników, brak dodatkowych kosztów i dłuższego oczekiwania na satysfakcjonujący wynik.

Badania prowadzone są z wykorzystaniem:

• najnowszych i uznanych światowych technologii z zakresu biologii molekularnej i genetyki,
• specjalistycznej, certyfikowanej, wysokorozdzielczej aparatury analitycznej, będącej własnością naszego Laboratorium i znajdującej się na jego terenie
• przez wykwalifikowany personel, biologów molekularnych i biotechnologów, diagnostów laboratoryjnych, w trakcie specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej, biegłego sądowego. Tak wysoki poziom umiejętności, wiedzy i kwalifikacji naszego personelu daje gwarancję, że wykonywane w Laboratorium Genetyki Medyczne Centrum Badań DNA testy cechuje najwyższa dokładność i największa na rynku pewność wyniku.