ul. Wilcza 28/3
00-544 Warszawa
tel. 22 622 05 03
Pobieranie i przyjmowanie materiału do badań (oprócz badań immunologicznych z oferty CBDNA):
poniedziałek – piątek w godz. od 8.00 do 16.00
soboty – w godz. od 8.00 do 12.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt z placówką w celu ustalenia kosztów badania