TYTUŁ: „Uzyskanie ochrony własności intelektualnej na test genetyczny w kierunku predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego” “nr umowy o dofinansowanie UDA-POIG.05.04.01-30-015/11-00”

Opis projektu:
Celem projektu, zrealizowanego w ramach działania 5.4.1 POIG było przygotowanie i rozpoczęcie procedury uzyskania praw własności przemysłowej w Europejskim Urzędzie Patentowym, na innowacyjny test w kierunku identyfikacji predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego.

Niniejszy test opracowany zostały w Laboratoriach Centrum Badań DNA w ramach realizacji projektu 1.4-4.1 POIG pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA”, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-004/09.

Realizacja projektu oraz uzyskanie praw własności przemysłowej wzmocniła pozycję i przewagę konkurencyjną Centrum Badań DNA na rynkach europejskich. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie międzynarodowych konsorcjów zapewni Spółce podstawę w budowaniu wizerunku firmy i reputacji marki na rynkach zagranicznych.
Zastosowanie ochrony własności intelektualnej wspiera kreowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorstwa w Europie. Centrum Badań DNA zaplanowało również udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotu własności przemysłowej na uzgodnionych przez strony warunkach.

Zgłoszenie patentowe nr P30736EP01
Projekt realizowany był w terminie od lipca 2012 r. do lipca 2013 r.
Całkowita wartość projektu: 55 700,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 55 700,00 PLN
Dofinansowanie: 38 990,00 PLN
Wkład własny: 16 710,00 PLN

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”