Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA

Projekt zrealizowany w ramach Działannia 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem I Etapu projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA” było opracowanie w oparciu o technologię mikromacierzy DNA testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych do nowotworu jelita grubego i nowotworu prostaty.

Podstawą do realizacji projektu jest brak na międzynarodowym rynku diagnostyki medycznej kompleksowego testu, wykrywającego wszystkie mutacje genetyczne, warunkujące predyspozycje genetyczne do nowotworów jelita grubego i prostaty, pomimo ciągłego, dynamicznego wzrostu liczby zachorowań na ww. nowotwory i wysokich kosztów leczenia osób dotkniętych tymi chorobami.

Dane epidemiologiczne nowotworu jelita grubego wskazują, że stanowi on ogromny i wciąż narastający problem społeczny przede wszystkim w krajach wysoko rozwiniętych. Nowotwór jelita grubego w Polsce jest na drugim miejscu pod względem częstości występowania u obu płci. Nowotwór prostaty uznawany jest natomiast za jeden z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn, stanowiąc aż 33% nowo rozpoznanych nowotworów złośliwych.

Opracowywane testy genetyczne, identyfikujące predyspozycje genetyczne do nowotworu jelita grubego i prostaty służyć będą do poznawania mechanizmów chorobotwórczych oraz oceny ryzyka rozwoju nowotworu. Umożliwią badanie służące bardzo wczesnej i precyzyjnej diagnozie oraz dostosowaniu leczenia do indywidualnego przypadku pacjenta.

Odbiorcami opracowanych przez Centrum Badań DNA testów są osoby dotknięte nowotworem jelita grubego lub prostaty, poddające się leczeniu operacyjnemu, radio i chemio-terapii lub osoby, które przeszły proces leczenia a chcą dowiedzieć się czy choroba, która ich dotknęła ma podłoże genetyczne. U tych osób pojawia się obawa czy wadę genetyczną odziedziczyło potomstwo oraz inni członkowie rodziny. Chcą uzyskać także informacje czy możliwy jest nawrót ich choroby.

W ramach projektu powstały test genetyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji do nowowtworu jelita grubego oraz test genetyczny w kierunku identyfikacji predyspozycji do nowotworu prostaty.

Nr umowy o dofinansowanie:

UDA-POIG.01.04.00-30-004/09 UDA-POIG.04.01.00-30-004/09
Kwota kwalifikowana projektu: 1 105 610,00 PLN
Kwota dofinansowania: 596 459,50 PLN

Okres realizacji projektu:

I Etap projektu realizowany był w okresie od 01.05.2009 r. do 31.03.2011 r.
II Etap projektu realizowany jest w okresie od 01.08.2011 r. do 31.12.2011 r .

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz (j.wojciechowicz@cbdna.pl)

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”