Identyfikacja płci martwego płodu.

Badanie przeprowadzane w celach formalnych. Określenie płci jest niezbędne do wystawienia aktu urodzenia, karty zgonu oraz dokumentacji na potrzeby ZUS.

Materiał: bloczek parafinowy z tkanką lub kosmówka
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Czas realizacji badania: do 14 dni roboczych