Tytuł: Opracowanie innowacyjnych testów genetycznych w oparciu o technologię NGS

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest m.in. opracowanie wysokorozdzielczego testu na genotypowanie układów HLA w oparciu o technologię Sekwencjonowania Nowej Generacji NGS.

Projekt realizowany we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Instytut Reumatologii im. Prof. Dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie.

Prace B+R odbywają się w Laboratorium Genetyki Medycznej Centrum Badań DNA Sp. z o.o. w przy ul. Rubież 46 w Poznaniu oraz w Laboratorium Nowej Generacji na terenie ZIWT PPNT Fundacji UAM przy ul. Rubież 46 w Poznaniu.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-027/12-00

Całkowita wartość projektu: 4.448.100,00 PLN
Kwota kwalifikowana: 4.268.100,00 PLN
Kwota dofinansowania: 3.224.990,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2013 r.- 30.06.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl

 

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.