Test polega na identyfikacji mutacji genu Interleukiny 28B związanych ze zmniejszoną odpowiedzią na leczenie u pacjentów zakażonych wirusem HCV ( przede wszystkim typem 1 i 4).

Wykonanie badania jest szczególnie istotne dla pacjentów przed rozpoczęciem leczenia w celu wyboru jego odpowiedniego schematu, a także dla pacjentów,
u których leczenie nie przyniosło pożądanego rezultatu.  Badanie umożliwia identyfikację dwóch polimorfizmów:  rs12979860 (C/T) oraz rs8099917 (T/G). 

Określony genotyp może decydować o wyższej częstości wystąpienia szybkiej odpowiedzi wirusologicznej (RVR), trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) a także o zwiększonej szansie samoistnej eliminacji zakażenia HCV. Badanie jest szczególnie istotne, bowiem często nieprawidłowe i nieskuteczne leczenie prowadzi do nawrotów choroby, nowotworów wątroby, a także do konieczności jej przeszczepu.

Materiał do badań: krew pobrana na EDTA/ wymaz z wewnętrznej strony policzka
Czas realizacji: do 10 dni roboczych

ZAMÓW TEST
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
(rs12979860 oraz rs8099917)
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
(polimorfizm rs12979860)
Genotypowanie interleukiny 28B w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C
(polimorfizm rs8099917)