Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B

Co to jest HBV?
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) należy do rodziny wirusów hepatotropowych. Materiał genetyczny HBV stanowi liniowy DNA. Wirus ten jest jednym z głównych czynników etiologicznych ostrego i przewlekłego zapalenia wątroby, marskości wątroby i raka wątroby. Szacuje się, że liczba ludzi zakażonych HBV na świecie wynosi ok. 350 – 400 mln.

Okres wylęgania zakażenia wynosi od 28 do 160 dni, najczęściej od 60 do 100 dni. Przebieg zakażenia może być bezobjawowy, skąpoobjawowy lub pełnoobjawowy z żółtaczką. U noworodków i małych dzieci zakażenie najczęściej przebiega bezobjawowo. Okres zwiastunów choroby trwa od kilku dni do kilku tygodni i niekiedy wyraża się silnymi bólami stawów, uczuciem zmęczenia, brakiem apetytu, mdłościami, pobolewaniem w prawym podżebrzu, rzadziej gorączką, wysypką, biegunką czy wymiotami.

Jakie są drogi zarażenia wirusem HBV ?
Zarażenie wirusem może nastąpić poprzez bezpośredni kontakt z zakażoną krwią, naruszenie ciągłości skóry skażonymi narzędziami (tatuaże, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, stomatologiczne), przetoczenia krwi i jej produktów, kontakty seksualne z nosicielem wirusa, a także przez zakażenie płodu i noworodka przez matkę nosicielkę. Do ponad 60% wszystkich zakażeń dochodzi w placówkach służby zdrowia, w dodatku częściej na oddziałach niezabiegowych niż zabiegowych. Przyczyną przenoszenia wirusa jest źle wysterylizowany sprzęt lub inne zaniedbania higieniczne personelu związane np. z myciem rąk czy zmianą rękawiczek.

Na czym polega diagnostyka wirusa HBV (WZW typu B)-jakościowo metodą genetyczną Real-Time PCR ?
Test polega na wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa (DNA) zapalania wątroby typu B Diagnostyka HBV oparta o metodę Real Time PCR, stanowi jedyny bezpośredni sposób identyfikacji tego wirusa. W odróżnieniu od metod immunologicznych, test genetyczny charakteryzuje się większą czułością i swoistością oraz pozwala na wykrycie wirusa już w 21 dni od momentu ewentualnego zakażenia. Metoda Real Time PCR jest również jedyną metodą mającą zastosowanie podczas leczenia WZW typu B.

Na czym polega diagnostyka wirusa HBV (WZW typu B) – jakościowo + ilościowo, metodą genetyczną Real-Time PCR
Test polega na wykrywaniu obecności i oznaczeniu ilości kopii DNA wirusa HBV. Test pozwala określić liczbę kopii wirusa HBV we krwi, co obrazuje stan wiremii. Metoda Real-Time PCR jest jedyną metodą wykorzystywaną do monitorowania procesu leczenia WZW typu B. Zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Ekspertów HBV, pierwsze oznaczenie HBV DNA powinno być wykonane po 12 tyg. leczenia, a następnie co 24 tyg.

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu C

Co to jest HCV?
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) należy do rodziny wirusów hepatotropowych. Materiał genetyczny HCV tworzy jednoniciowy, liniowy RNA. Szacuje się, że liczba ludzi zakażonych na świecie wynosi około 200 mln ludzi, a w Polsce około 700 tys. W naszym kraju 60-90% zakażeń jest pochodzenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Obecnie uważa się, że wirus HCV jest odpowiedzialny za około 90% potransfuzyjnych zapaleń wątroby. Przebieg zakażenia postępuje zwykle bezobjawowo lub znacznie rzadziej towarzyszą mu objawy niecharakterystyczne takie jak zmniejszenie apetytu, osłabienie, mdłości, bóle mięśniowo-stawowe, czy utrata masy ciała.

Jakie są drogi zarażenia wirusem HCV ?
Do zakażenia wirusem HCV może dojść podczas bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z zakażoną krwią nosiciela (transfuzja krwi, zabiegi chirurgiczne, powtórne używanie igieł do iniekcji, zabiegi stomatologiczne czy endoskopowe, kolczykowanie i tatuowanie ciała).

Na czym polega diagnostyka wirusa HCV (WZW typu C)-jakościowo metodą genetyczną Real-Time PCR ?
Test polega na wykrywaniu obecności materiału genetycznego wirusa (RNA) zapalania wątroby typu C (WZW typu C, HCV – Hepatitis C Virus). Diagnostyka HCV, oparta o metodę Real Time PCR, stanowi jedyny bezpośredni sposób identyfikacji tego wirusa. W odróżnieniu od metod immunologicznych, test genetyczny charakteryzuje się większą czułością i swoistością oraz umożliwia rozpoznanie czynnego zakażenia. Metoda Real Time PCR jest również jedyną metodą mającą zastosowanie podczas leczenia WZW typu C.

Na czym polega diagnostyka wirusa HCV Wirus HCV (WZW typu C)– jakościowo + ilościowo, Real-Time PCR?
Diagnostyka polega na wykrywaniu obecności i oznaczeniu ilości kopii RNA wirusa HCV. Test pozwala określić liczbę kopii wirusa HCV we krwi, co obrazuje stan wiremii. Metoda Real-Time PCR jest jedyną metodą wykorzystywaną do monitorowania procesu leczenia WZW typu C. Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych leczenie uważa się za skuteczne, jeśli po 24 tygodniach od jego zakończenia, nie stwierdza się obecności HCV-RNA w surowicy krwi.