Doradztwo w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na działalność badawczo-rozwojową

• Projektowania badań B+R
• Pisania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i inwestycyjnych ze środków EU
• Rozliczenia projektów
• Wyceny wartości niematerialnych prac badawczo-rozwojowych
• Pozyskiwanie inwestora dla innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego
• Pozyskiwanie inwestora dla start-up’ów

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: j.wojciechowicz@cbdna.pl