Powyżej 3 (2 osób w przypadku testu na ojcostwo) osób, cena za 1 osobę.

Materiał: wymaz z policzka, krew EDTA, mikroślady
Temp. transportu materiału: temp. otoczenia
Badanie: 21 markerów