Centrum Badań DNA skupia zespół profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej w zakresie biologii molekularnej, biotechnologii, genetyki i mikrobiologii.

Doświadczenie zdobywane w licznych ośrodkach naukowych zaowocowało kompleksową ofertą skierowaną dla placówek naukowych i badawczo – rozwojowych. Oferta usług obejmuje:

 Usługi sekwencjonowania DNA metodą SangeraUsługa obejmuje sekwencjonowanie standardowe, sekwencjonowanie długich fragmentów, składanie sekwencji forward i reverse, sekwencjonowanie DNA na płytkach 96 dołkowych, oczyszczenie gotowej reakcji sekwencjonowania, odczyt przygotowanej i oczyszczonej samodzielnie reakcji oraz oczyszczenie produktu PCR. 

 Usługi głębokiego sekwencjonowania DNA – sekwencjonowanie nowej generacji NGSUsługi głębokiego sekwencjonowania DNA (sekwencjonowanie nowej generacji, NGS) w tym: analiza transkryptomów, analizy egzomów, analizy małych genomów, analizy metylacji DNA

 Usługi z zakresu analizy fragmentów (GeneScan, GeneMapper) – Usługi z zakresu analizy fragmentów (GeneScan, GeneMapper). Oferujemy następujące zestawy barwników: filtr “F”: 5-FAM, JOE, NED, ROX; filtr “G5”: 6-FAM, VIC, NED, PET, LIZ; filtr “D”: 6-FAM, HEX, NED, ROX; filtr “5Dye”: Fluoresceina, JOE, TMR-ET, CXR-ET, CC5

 Usługi z zakresu projektowania primerów i sond na potrzeby reakcji PCR, mutlipleks PCR, qPCR, HRM, ddPCR, sekwencjowania, NGS, analizy fragmentów, STR, VNTR, SNP. Oferujemy usługę zaprojektowania starterów do dowolnie wybranego rodzaju reakcji PCR oraz różnego rodzaju sond molekularnych.

 Usługi z zakresu projektowania i optymalizacji metody badawczejKażdy projekt realizowany jest indywidualnie i dokumentowany zgodnie z najlepszymi praktykami laboratoryjnymi i walidowany (wyznaczone są wszystkie kluczowe parametry: powtarzalności, odtwarzalność, czułość itp.)

 Usługi z zakresu kompleksowej realizacji projektów naukowych i badawczo-rozwojowychPosiadamy doświadczenie w planowaniu projektów badawczych, doborze konsorcjantów, przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu projektów dofinansowanych przez instytucje MNiSW, NCBIR,PARP, WRPO. Naszymi partnerami w projektach badawczych jest ponad 20 instytucji naukowych z terenu całego kraju.

 Doradztwo w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania na działalność badawczo-rozwojową. Projektowania badań B+R w tym: pisania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i inwestycyjnych ze środków EU, rozliczenia projektów, wyceny wartości niematerialnych prac badawczo-rozwojowych, pozyskiwanie inwestora dla innowacyjnego projektu badawczo-rozwojowego, pozyskiwanie inwestora dla start-up’ów. 
 Usługi z zakresu bioinformatykiW naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz usług bioinformatycznych, pozwalający na kompleksową i wielopoziomową analizę dostarczonych danych w kilkunastu segmentach. Zautomatyzowanie procesów przepływu informacji oraz integracja danych i zasobów pozwalają zaoszczędzić czas oraz usystematyzować pracę.

 Usługi identyfikacji skażeń mikrobiologicznych w produktach rolno-spożywczychUsługa związana z uniwersalną identyfikacją bakterii oraz grzybów. Badanie to polega na identyfikacji genu 16S rDNA, który jest wspólny dla wszystkich bakterii oraz genu 18S rDNA wspólnego dla wszystkich gatunków grzybów. Geny 16S i 18S wykazują wysoką zmienność miedzy gatunkami co umożliwia ich rozróżnienie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: sekwencjonowanie@cbdna.pl