Test pozwala na analizę mutacji w kodonach 12 i 13 genu KRAS (miejsca najczęstszych mutacji). Gen KRAS koduje białko, które jest jednym z najczęściej aktywowanych onkogenów w rakach trzustki, tarczycy, jelita grubego, płuca oraz białaczkach szpikowych u ludzi.

Około 90% mutacji w tym genie występuje w kodonach 12 i 13. Określenie statusu genu KRAS w tkance guza nowotworowego jest konieczne przed przystąpieniem do terapii ukierunkowanej na zahamowanie (inhibicję) receptora EGFR.

Forma genu może decydować o powodzeniu terapii celowanej w leczeniu zaawansowanego raka jelita grubego (panitumumabem, cetuximabem itd.), opartej na hamowaniu namnażania komórek poprzez inhibitory EGFR, ponieważ w przypadku występowania mutacji KRAS dowiedziono jej nieskuteczność. Występowanie zmutowanego genu KRAS stwierdza się w guzach ok. 45 proc. chorych na raka jelita grubego. Wykrycie mutacji umożliwia oszczędzenie pacjentowi skutków ubocznych nieskutecznej terapii.

Materiał do badań: Tkanka nowotworowa
Sposób przesyłania: Materiał mrożony, zatopiony w parafinie, utrwalony w formalinie lub biopsja
Metodyka badań: PCR/sekwencjonowanie
Czas realizacji: do 10 dni roboczych

ZAMÓW TEST