Tytuł: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej  w oparciu o technologię NGS.

Opis projektu:

Projekt realizowany w ramach Działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest:

– opracowanie innowacyjnej metodyki bezinwazyjnego izolowania i sekwencjonowania pozakomórkowego DNA płodu (cffDNA) z krwi matki oraz

– stworzenie kompleksowego testu identyfikującego aberracje chromosomowe oraz mutacje genetyczne DNA płodu w oparciu o technologię NGS.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z przedsiębiorstwem Genomix sp. z o.o. oraz w oparciu o wiedzę i doświadczenie podwykonawcy, tj. Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o. o.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-00-132/13
Kwota kwalifikowana projektu: 2 876 840,00  PLN
Kwota dofinansowania: 1 960 788,00 PLN
Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2014 r. do 31.12.2015 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz j.wojciechowicz@cbdna.pl

 

      

Prezentowana praca uzyskała wsparcie finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.