Nadrzędnym celem realizacji Projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie narzędzi do diagnostyki chorób przenoszonych przez kleszcze” jest poprawa jakości procesu diagnozowania Boreliozy oraz stworzenie możliwości monitoringu wyników procesów terapeutycznych u osób dotkniętych tą chorobą.

W wyniku prac B+R Centrum Badań DNA planuje wdrożyć na rynek diagnostyki medycznej dwa nowe, innowacyjne wyroby medyczne tj.:

  • test diagnostyczny identyfikujący materiał genetyczny zawarty w  krążących kompleksach immunologicznych KKI, skierowany do osób z podejrzeniem zakażenia krętkiem Borrelia, u których obecne narzędzia diagnostyki serologicznej dają wynik seronegatywny,

 

  • test transformacji leukocytów fcLTT (ang. fluorescence Lymphocyte Transformation Test) do analizy limfocytarnej odpowiedzi systemu immunologicznego na proces terapeutyczny.

 

Koordynatorem merytorycznym Projektu jest Profesor Jakub Ząbek, który od 2014 r. jest wyłącznym ekspertem ds. diagnostyki chorób odkleszczowych Centrum Badań DNA.