Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze

Projekt realizowany w ramach Działannia 1.4-4.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego panelu testów diagnostycznych w kierunku identyfikacji patogenów przenoszonych przez kleszcze” było usystematyzowanie wiedzy na ten temat, identyfikacja wszystkich patogenów zawartych w przewodzie pokarmowym kleszczy oraz określenie ich zagrożenia dla zdrowia człowieka w oparciu o nowoczesną technologię Real-Time PCR.

Podstawą realizacji projektu jest brak badań poznawczych, dotyczących identyfikacji wszystkich patogenów przenoszonych przez kleszcze i tym samym brak kompleksowych testów diagnostycznych, identyfikujących w/w patogeny. Kleszcze są odpowiedzialne za epidemie licznych groźnych chorób tj.: kleszczowe zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, borelioza, babeszjoza, bartonelloza, mykoplazmoza czy tularemia. Do zakażenia nimi dochodzi przy bezpośrednim kontakcie kleszcza z człowiekiem w wyniku przedostania się śliny lub wymiocin pasożyta przez skórę ofiary.

W ostatnich latach nastąpił w Polsce 30-krotny wzrost zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce rozpoznaje się rocznie średnio 250 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze. Ponadto borelioza stała się jedną z najczęstszych chorób zakaźnych w kraju. Blisko 4 000 osób cierpi rocznie z powodu tej choroby. Jest to liczba dwukrotnie wyższa niż przed pięcioma laty. Obie choroby nie leczone zagrażają niebezpiecznymi dla zdrowia powikłaniami.

Kompleksowość testów diagnostycznych pokrywa się z oczekiwaniami odbiorców, którzy oczekują by w jednym badaniu zidentyfikować możliwie najwięcej czynników chorobotwórczych, które mogą być odpowiedzialne za wywołane schorzenie.

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.01.04.00-30-052/09 UDA-POIG.04.01.00-30-052/09

Kwota kwalifikowana projektu: 719 140,00 PLN

Kwota dofinansowania: 461 084,50 PLN

Projekt realizowany był w okresie od 01.05.2010 r. do 31.12.2011 r.

Koordynator projektu: Jacek Wojciechowicz (j.wojciechowicz@cbdna.pl)

 

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Dotacje na innowacje”