Każdy z nas dziedziczy dwa zestawy genów – jeden od matki, drugi od ojca. Geny te mogą być dominujące lub recesywne. W przypadku genów dominujących, wystarczy jedna kopia zmutowanego genu, aby choroba się ujawniła. W przypadku genów recesywnych, konieczne są dwie kopie zmutowanego genu (po jednej od każdego z rodziców), aby choroba się ujawniła.

Przykłady genetycznych podstaw chorób dziedzicznych

 

  1. **Mukowiscydoza** – Choroba ta jest dziedziczona w sposób recesywny. Oznacza to, że oboje rodzice muszą być nosicielami zmutowanego genu, aby dziecko mogło zachorować.

 

  1. **Choroba Huntingtona** – To schorzenie jest wynikiem dominującej mutacji genowej. Oznacza to, że wystarczy odziedziczenie jednej kopii zmutowanego genu od jednego z rodziców, aby choroba się ujawniła.

 

  1. **Hemofilia** – Jest to choroba dziedziczona w sposób sprzężony z chromosomem X. W przypadku tej choroby, mężczyźni są bardziej narażeni na zachorowanie, ponieważ posiadają tylko jeden chromosom X.

 

Dlaczego warto wykonać badania genetyczne?

 

Badania genetyczne to narzędzie, które pozwala na zidentyfikowanie mutacji genowych odpowiedzialnych za różne choroby dziedziczne. Wczesne wykrycie tych mutacji może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego zdrowia oraz zdrowia Twojej rodziny. Oto kilka powodów, dla których warto rozważyć wykonanie badań genetycznych:

 

  1. **Wczesne wykrycie** – Pozwala na wczesne zidentyfikowanie ryzyka wystąpienia choroby, co umożliwia podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych.

 

  1. **Świadome planowanie rodziny** – Wiedza o genetycznych predyspozycjach pozwala na świadome planowanie potomstwa i minimalizowanie ryzyka przekazania choroby.

 

  1. **Precyzyjna diagnoza** – Badania genetyczne pozwalają na dokładne określenie przyczyny objawów chorobowych, co może prowadzić do skuteczniejszego leczenia.

 

  1. **Personalizowana opieka zdrowotna** – Wyniki badań genetycznych mogą pomóc lekarzom w dostosowaniu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Jak przebiegają badania genetyczne?

 

Badania genetyczne są stosunkowo proste i zazwyczaj polegają na pobraniu próbki krwi lub śliny. Następnie próbka jest analizowana w laboratorium, gdzie specjaliści poszukują specyficznych mutacji genowych. Wyniki badań są omawiane z lekarzem genetykiem, który wyjaśnia ich znaczenie oraz sugeruje dalsze kroki.

 

Przykłady, w których badania genetyczne pomogły postawić diagnozę lub wykryć utajoną chorobę u dziecka

 

1. Fenyloketonuria (PKU)

 

**Opis przypadku:** Małe dziecko zaczęło wykazywać opóźnienia rozwojowe i problemy z zachowaniem. Rodzice postanowili przeprowadzić badania genetyczne, aby znaleźć przyczynę tych problemów.

 

**Wynik badań:** Badania genetyczne wykazały, że dziecko ma fenyloketonurię, chorobę metaboliczną spowodowaną mutacją w genie PAH. Choroba ta prowadzi do gromadzenia się fenyloalaniny w organizmie, co może powodować uszkodzenie mózgu, jeśli nie zostanie odpowiednio zarządzana.

 

**Korzyść:** Wczesna diagnoza pozwoliła na wprowadzenie specjalnej diety niskofenylalaninowej, co zapobiegło dalszym uszkodzeniom mózgu i umożliwiło dziecku prawidłowy rozwój.

 

 2. Mukowiscydoza

 

**Opis przypadku:** Niemowlę cierpiało na nawracające infekcje płuc i problemy z przyrostem masy ciała. Rodzice byli zaniepokojeni i zdecydowali się na badania genetyczne.

 

**Wynik badań:** Badania genetyczne potwierdziły obecność mutacji w genie CFTR, co wskazywało na mukowiscydozę. Jest to choroba dziedziczna wpływająca na układ oddechowy i trawienny.

 

**Korzyść:** Dzięki wczesnej diagnozie dziecko mogło otrzymać odpowiednie leczenie, w tym terapie oddechowe, leki i dietę, co znacznie poprawiło jakość jego życia i zwiększyło szanse na długowieczność.

 

3. Choroba Tay-Sachsa

 

**Opis przypadku:** Rodzice zauważyli, że ich dziecko ma problemy z ruchem i rozwija się wolniej niż jego rówieśnicy. W obawie o zdrowie dziecka, postanowili przeprowadzić badania genetyczne.

 

**Wynik badań:** Badania genetyczne wykazały, że dziecko ma chorobę Tay-Sachsa, rzadką chorobę neurodegeneracyjną spowodowaną mutacją w genie HEXA. Choroba ta prowadzi do stopniowej degradacji komórek nerwowych w mózgu.

 

**Korzyść:** Chociaż choroba Tay-Sachsa nie ma obecnie skutecznego leczenia, wczesna diagnoza pozwoliła rodzicom na dostęp do odpowiednich zasobów, wsparcia i planowania opieki, co poprawiło jakość życia dziecka i rodziny.

 

 4. Dystrofia mięśniowa Duchenne’a

 

**Opis przypadku:** Młody chłopiec zaczął wykazywać oznaki osłabienia mięśni i trudności z chodzeniem. Lekarze sugerowali badania genetyczne, aby zrozumieć przyczynę tych objawów.

 

**Wynik badań:** Badania genetyczne ujawniły, że dziecko ma dystrofię mięśniową Duchenne’a, ciężką chorobę genetyczną spowodowaną mutacją w genie DMD, który koduje białko dystrofinę.

 

**Korzyść:** Wczesna diagnoza pozwoliła na wprowadzenie terapii fizycznych, leków i innych interwencji, które spowolniły postęp choroby i poprawiły jakość życia chłopca.

 

5. Zespół Marfana

 

**Opis przypadku:** Dziewczynka miała problemy ze wzrokiem i nieprawidłowości w budowie ciała, takie jak wydłużone kończyny i palce. Lekarze zalecili badania genetyczne, aby wykluczyć choroby dziedziczne.

 

**Wynik badań:** Badania genetyczne potwierdziły obecność mutacji w genie FBN1, co wskazywało na zespół Marfana. Jest to choroba tkanki łącznej, która wpływa na serce, oczy, kości i inne części ciała.

 

**Korzyść:** Wczesna diagnoza pozwoliła na regularne monitorowanie stanu serca i oczu dziewczynki oraz na wprowadzenie odpowiednich interwencji medycznych, co zapobiegło poważnym komplikacjom zdrowotnym w przyszłości.

 

 

Badania genetyczne odgrywają kluczową rolę w wczesnym wykrywaniu chorób dziedzicznych, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych i poprawę jakości życia pacjentów. Dzięki nim możliwe jest lepsze zrozumienie przyczyn zdrowotnych problemów oraz świadome planowanie przyszłości. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące zdrowia swojego dziecka, skonsultuj się z lekarzem i rozważ wykonanie badań genetycznych.