Badanie pozwala na jakościową identyfikację przeciwciał klasy IgG lub IgM skierowanych przeciwko bakterii Borrelia (obejmuje wykrycie przeciwciał przeciwko genogatunkom: B. burgdorferi, B. afzellii, B. garinii, B. spielmanii), wywołującej boreliozę z Lyme.

Badanie powinno być wykorzystane do potwierdzenia wyników uzyskanych dla próbek, uznanych za pozytywne lub wątpliwe w teście przesiewowym ELISA. W przypadku próbek pochodzących z wczesnej fazy infekcji, dominują przeciwciała klasy IgM, w późniejszych fazach zakażenia dominują przeciwciała klasy IgG. Pozytywny wynik testu w klasie IgG nie w każdym przypadku wskazuje na aktywny proces chorobowy boreliozy. Przeciwciała tej klasy mogą utrzymywać się przez lata w surowicy (osoczu) lub płynie mózgowo rdzeniowym człowieka.

Możliwe jest zatem wykrycie przeciwciał IgG pochodzących z przebytej infekcji Borrelia . Należy pamiętać, iż negatywny wynik testu nie wyklucza infekcji, zwłaszcza we wczesnej fazie zakażenia. Możliwe jest, że przeciwciała nie są jeszcze obecne we krwi lub w płynie mózgowo-rdzeniowym w ilości umożliwiającej ich wykrycie. Leczenie antybiotykami na wczesnym etapie infekcji może zahamować powstawanie przeciwciał, które nie zostaną wykryte w badaniu Western blot. W przypadku gdy istnieje podejrzenie boreliozy, a wyniki są negatywne lub wątpliwe, zaleca się powtórzenie badania po około trzech tygodniach.

Materiał do badań: osocze, surowica
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: Western blot
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych 

ZAMÓW TEST

Metoda – Western blot IgM i IgG
Metoda – Western blot IgM
Metoda – Western blot IgG