Test polega na identyfikacji w osoczu ludzkich przeciwciał specyficznych dla bakterii Borrelia (obejmuje wykrycie przeciwciał przeciwko genogatunkom boreliozy: B. burgdorferi, B. afzellii, B. garinii) w klasie IgM i/lub IgG.

W wyniku zakażenia bakterią z rodzaju Borrelia na początku pierwotnej odpowiedzi immunologicznej pojawiają się przeciwciała klasy IgM, a ich identyfikacja umożliwia rozpoznanie wczesnego stadium zakażenia. Przeciwciała IgM charakteryzują się niskim stopniem powinowactwa do antygenu. Dopiero pojawiające się w późniejszej fazie odpowiedzi immunologicznej przeciwciała klasy IgG stanowią kolejne, bardziej specyficzne oręże w walce z patogenami.

Pozytywny wynik testu ELISA w jednej z klas przeciwciał wymaga potwierdzenia bardziej specyficznym badaniem Western blot. Należy jednak pamiętać, że odpowiedź immunologiczna pojawia się zwykle po 3 – 4 tygodniach (klasa IgM), dlatego testy serologiczne są mało przydatne w diagnostyce wczesnych stadiów choroby.

Z drugiej strony obecność przeciwciał (klasa IgG) może utrzymywać się przez lata i dlatego test nie może służyć np. do monitorowania leczenia.

Materiał do badań: osocze, surowica, płyn mózgowo-rdzeniowy
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: ELISA
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych

 ZAMÓW TEST

Metoda – ELISA IgM i IgG
Metoda – ELISA IgM

Metoda – ELISA IgG