Test pozwala na oznaczenie obecności w osoczu przeciwciał klasy IgM i/lub IgG specyficznych dla Babesia microti, z wykorzystaniem techniki immunofluorescencji pośredniej.

Babesia microti jest pasożytem krwi (atakuje erytrocyty) wywołującym babeszjozę. Rezerwuarem i wektorem tego pierwotniaka są przede wszystkim kleszcze i prawdopodobnie dziko żyjące zwierzęta mięsożerne. Pozytywny wynik testu wskazuje na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko B. microti w odpowiedniej klasie przeciwciał.

Materiał do badań: osocze, surowica
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: Immunofluorescencja pośrednia
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych 

 

 

ZAMÓW TEST
Metoda – IFA IgM
Metoda – IFA IgG