Test polega na wykrywaniu obecności DNA Gram-ujemnej bakterii Anaplasma phagocytophilum(dawniej Ehrlichia), będącej czynnikiem etiologicznym choroby zwanej: ludzką anaplazmozą granulocytarną.

Bakteria dostaje się do krwiobiegu wraz z wydzielinami i śliną żerującego na skórze kleszcza, możliwe jest również zakażenie okołoporodowe i po ekspozycji na zakażoną krew. Wykazano że w Europie u około 30% pacjentów zakażenie Anaplasmą współistnieje z kleszczowym zapaleniem mózgu lub boreliozą z Lyme.

Objawy ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej są nieswoiste. Do najczęstszych należą: gorączka o nagłym początku, ostry ból głowy, dreszcze, złe samopoczucie i bóle mięśni. Rzadziej występują upośledzenie łaknienia, wymioty, nudności, bóle brzucha, biegunka czy kaszel.

W przypadku zakażeń o ostrym przebiegu obserwowano wstrząs, podobny do septycznego, zapalenie mięśni, w tym mięśnia sercowego, zespół ostrej niewydolności oddechowej, niewydolność nerek, wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, czy szereg zespołów neurologicznych. Rokowanie pogarszają starszy wiek chorych, przewlekłe choroby współistniejące (immunosupresja)oraz opóźnione stosowanie właściwej antybiotykoterapii.

Nieswoiste objawy, a w niektórych przypadkach całkowity ich brak sprawia ogromne trudności w prawidłowym rozpoznaniu choroby. Tymczasem szybka i trafna diagnoza pozwala na całkowity powrót do zdrowia przy zastosowaniu odpowiedniej antybiotykoterapii.

Materiał do badań: krew pełna (EDTA)
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: Real-Time PCR
Czas realizacji: do 7 dni roboczych