Test polega na wykrywaniu w ustroju kleszcza obecności DNA bakterii Anaplasma phagocytophilum (dawniej Ehrlichia), będącej czynnikiem etiologicznym choroby zwanej ludzką anaplazmozą granulocytarną.

Bakteria dostaje się do krwiobiegu wraz z wydzielinami i śliną żerującego na skórze kleszcza, możliwe jest również zakażenie okołoporodowe i po ekspozycji na zakażoną krew. Wykazano że w Europie u około 30% pacjentów zakażenie Anaplasmą współistnieje z kleszczowym zapaleniem mózgu lub boreliozą z Lyme. Szybka i trafna diagnoza pozwala na natychmiastowe wdrożenie leczenia lub uniknięciu uciążliwej antybiotykoterapii.

Materiał do badań: kleszcz
Sposób przesyłania: Umieścić kleszcza na zwilżonym płatku kosmetycznym, zapakować w folię lub szczelną torebkę (najlepiej woreczek strunowy)
Metodyka badań: Real-Time PCR
Czas realizacji: do 7 dni roboczych