Test polega na identyfikacji w osoczu przeciwciał IgM i/lub IgG specyficznych dla Anaplasma phagocytophilum, z wykorzystaniem metody immunofluorescencji pośredniej.

A. phagocytophilum jest pasożytem krwi (atakuje granulocyty), wywołując ludzką anaplasmozę granulocytarną. Pozytywny wynik testu wskazuje na obecność przeciwciał skierowanych przeciwko Anaplasma phagocytophilum w odpowiedniej klasie przeciwciał.

Materiał do badań: osocze, surowica
Sposób przesyłania: temp. 4-8°C
Metodyka badań: Immunofluorescencja pośrednia
Czas realizacji: od 2 do 7 dni roboczych 

 

 

 

 

ZAMÓW TEST
Metoda – IFA IgM
Metoda – IFA IgG