Panel obejmuje analizę podstawowych genów skorelowanych z rozwojem niżej wymienionych chorób nowotworowych:

 • Nowotwór trzustki
 • Nowotwór jajnika
 • Nowotwór piersi
 • Nowotwór skóry
 • Nowotwór żołądka
 • Nowotwór jelit grubego
 • Nowotwór gruczołu krokowego
 • Nowotwór trzonu macicy

Lista 24 analizowanych genów, których analizowanych jest >95% eksonów:

APC, ATM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDKN2A, CDK4, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH,
NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53

 

„ABC nowotworów” – dla kogo i w jakim celu?

 • Dla osób, u których zdiagnozowano jeden z wymienionych typów raka
 • Dla osób, u których w rodzinie stwierdzono przypadki zachorowań na wymienione nowotwory
 • Dla osób cierpiących na inne choroby mogące predysponować do wystąpienia schorzenia np. choroba wrzodowa, marskość wątroby, przewlekłe stany zapalne

Materiał do badań: krew pełna (EDTA), wymaz z policzka
Sposób przesyłania: krew: 4-10°C (zestaw do badań z krwi);wymaz z policzka: temp. otoczenia (zestaw do wymazów z policzka)
Metodyka badań: Sekwencjonowanie Nowej Generacji- NGS
Czas realizacji: 13 tygodni

ZAMÓW TEST